Storegården

Storegården har sin verksamhet i en fristående villa i Storegårdsparken i området Stavrelund.

Person
FritidsgårdschefCamilla Magnusson 0520-49 62 56
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Senast granskad 2015-11-25 av Carin Pettersson