Skogshöjden

Skogshöjdens fritidsgård har sin verksamhet på övervåningen i Trollhättans Idrottsförenings klubbhus vid Bergtäkten i området Skogshöjden.

Person
FritidsgårdschefCamilla Magnusson 0520-49 62 56
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Senast granskad 2015-11-25 av Carin Pettersson