Lägereld

Öresjö friluftscenter

Öresjö friluftscenter är en mötesplats där ungdomar i Trollhättan upplever natur och roliga friluftsaktiviteter tillsammans. Här har Trollhättans fritidsgårdar sommarverksamhet.

Person
Öresjöstugan 0520-49 53 56Marie Norström/Jocke Olsson 0520-49 63 59 0520-49 63 36
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Öresjö friluftscenter ligger cirka 1 mil från centrum och här driver Trollhättans fritidsgårdar verksamhet inom tre områden, Kamratbanan, Öresjögården och lägerverksamhet. 
 
Öresjögården
På vintern anordnas pimpelfiske, längdskidåkning och skridskoåkning med Öresjögården som utgångspunkt. På sommaren är det sol, bad, bollspel, kanoting och windsurfing som gäller.
 
Lägerverksamhet
Trollhättans närhet till skog och sjö inbjuder till friluftsliv och ger rätt förutsättningar för lägerverksamhet. På Öresjö friluftscenter ordnar fritidsgårdarna endagarsläger, flerdagarsläger, expeditioner och lägerskolor. 
 
Kamratbanan
Kamratbanan består av ett antal samarbetsövningar som erbjuds samtliga elever i årskurs 7 i Trollhättans kommun. Kamratbanan handlar om att väcka ungdomars intresse för friluftsliv och fysisk aktivitet och om att lära ungdomar att ta ansvar för natur och miljö. Kamratbanan är också en mötesplats där ungdomar kan närma sig varandra oavsett ursprung och bakgrund, den stärker deras självtillit, självkänsla och självförtroende och skapar förutsättningar för utmaningar och personlig utveckling både individuellt och i grupp.
 

Fritidsgårdarnas hemsida

Senast granskad 2018-01-03 av Jenny Persson