V-huset

Fritidsgården V-huset ligger i centrum på Tingvallavägen 37.

Person
FritidsgårdschefCamilla Magnusson 0520-49 62 56
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Senast granskad 2019-07-01 av Jenny Persson