Barn i en Optimistjolle på sjön

Fritidsgårdar

Ungdomar från årskurs sex upp till 17 år välkomnas till Trollhättans kommunala fritidsgårdar. Det finns 7 fritidsgårdar att välja mellan, och du kan vara med och påverka vad du vill ska hända inom verksamheten!

Person
FritidsgårdschefCamilla Magnusson 0520-49 62 56
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Senast granskad 2019-02-07 av Jenny Persson