Villa Elfhög, en stor vit stenbyggnad med ett träd i förgrunden Villa Elfhög

Bygdegårdar och övriga lokaler

Bygdegårdar, Folkets husföreningar och andra lokaler finns i olika delar av kommunen. Är du intresserad av att hyra tar du kontakt med respektive kontaktperson.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
 • Arbetarföreningens hus (Våning 2 i samma hus som Restaurang Strandgatan)

  Peter Nagler 0520-316 35
  Uthyrs till föreningar och privatpersoner för möten, studiecirklar, högtidsdagar etc.
  Hyran för lokalen är 100:-/ timma, halvdag 400:-, heldag 800:-.
  Arbetarförenings Hus förbehåller sig rätten att pröva syftet/lämpligheten med sammankomsten, i förhållande till lokalen.

 • Gärdhems bygdegård
  Emil Gustafsson 0723-26 01 19
  www.bygdegardarna.se/gardhem
 • Kobergsgården
  Marie-Louise Jageklint,  0722-48 45 10

 • Lunnebergs bygdegård
  Rune Larsson, 0520-44 00 38

 • Folkets Hus Sjuntorp
  0520-44 00 11

 • Folkets Hus Kulturhuset
  0520-42 25 00, fax 0520-42 25 15

 • Norra Björke bygdegård
  Sofia Karlsson, 0767-06 24 08

 • Upphärads bygdegård
  Bo Kron, 0727-06 20 71

 • Villa Elfhög
  Föreningen Trollhättegillet
  Sten Danielsson, 0520-345 16 eller 0733-58 47 29
  Måndag 9-12 och onsdag 16-18
  hyra@trollhattegillet.se
 1. Adress: Villa Elfhög, 461 31 Trollhättan.
 2. Vägbeskrivning: Kör Storgatan tills du passerat Arena Älvhögsborg. Sväng vänster in på Bergslagsstigen (innan tunneln över järnvägen) från Storgatan. Sväng sedan höger in på Elfhögsstigen. 
 • Väne Åsaka bygdegård
  Christin Sjögren, 0703-27 52 67
 • Åsbräcka bygdegård
  Lillemor Ljunggren, 0520-65 60 00
Senast granskad 2018-10-29 av Carin Pettersson