Villa Elfhög, en stor vit stenbyggnad med ett träd i förgrunden Villa Elfhög

Bygdegårdar och övriga lokaler

Bygdegårdar, Folkets husföreningar och andra lokaler finns i olika delar av kommunen. Är du intresserad av att hyra tar du kontakt med respektive kontaktperson.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
 • Arbetarföreningens hus (Våning 2 i samma hus som Restaurang Strandgatan)

  Peter Nagler 0520-316 35
  Uthyrs till föreningar och privatpersoner för möten, studiecirklar, högtidsdagar etc.
  Hyran för lokalen är 100:-/ timma, halvdag 400:-, heldag 800:-.
  Arbetarförenings Hus förbehåller sig rätten att pröva syftet/lämpligheten med sammankomsten, i förhållande till lokalen.

 • Gärdhems bygdegård
  Emil Gustafsson 0723-26 01 19
  www.bygdegardarna.se/gardhem
 • Kobergsgården
  Marie-Louise Jageklint,  0722-48 45 10

 • Lunnebergs bygdegård
  Rune Larsson, 0520-44 00 38

 • Folkets Hus Sjuntorp
  0520-44 00 11

 • Folkets Hus Kulturhuset
  0520-42 25 00, fax 0520-42 25 15

 • Norra Björke bygdegård
  Sofia Karlsson, 0767-06 24 08

 • Upphärads bygdegård
  Bo Kron, 0727-06 20 71

 • Villa Elfhög
  Föreningen Trollhättegillet
  Sten Danielsson, 0520-345 16 eller 0733-58 47 29
  Måndag 9-12 och onsdag 16-18
  hyra@trollhattegillet.se
 1. Adress: Villa Elfhög, 461 31 Trollhättan.
 2. Vägbeskrivning: Kör Storgatan tills du passerat Arena Älvhögsborg. Sväng vänster in på Bergslagsstigen (innan tunneln över järnvägen) från Storgatan. Sväng sedan höger in på Elfhögsstigen. 
 • Väne Åsaka bygdegård
  Christin Sjögren, 0703-27 52 67
 • Åsbräcka bygdegård
  Lillemor Ljunggren, 0520-65 60 00
Ljus och stor idrottshall

Boka lokal, hur går det till?

Behöver din förening träningstid eller är ni ett kompisgäng som vill träna? Du kanske behöver boka lokal för ett möte eller fest. Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut lokaler och anläggningar

Fotbollsplan i ljuset av solnedgången.

Hallar och idrottsanläggningar

I Trollhättans finns hallar och idrottsanläggningar för sport och rekreation som både privatpersoner och föreningar kan boka.

Senast granskad 2019-09-27 av Jenny Persson