Flicka med cello

Stöd, bidrag och stipendier

Sök Trollhättans Stads årliga Kulturstipendium eller Kulturpris. Kulturföreningar kan också söka bidrag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kulturpris och kulturstipendium

Kulturpriset

Kulturpriset delas ut till en person eller grupp för utmärkt arbete inom det kulturella verksamhetsområdet.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet delas ut till kulturarbetare för fortsatt utbildning och det kan vara:

  • Arbetsstipendium
  • Resestipendium 
  • Studiestipendium

Vem kan få Kulturpris och Kulturstipendium?

Kulturpriset och kulturstipendiet delas ut till en eller flera personer som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Vad ska ansökan eller nomineringen innehålla?

En motivering till varför du eller den du nominerar bör få Kulturpriset. Söker du kulturstipendiet ska du uppge dina meriter och dina planer för vidareutbildning.

Ansökan skickas till:
Trollhättans Stad
Kultur- och fritidsförvaltningen
461 83 TROLLHÄTTAN

eller till e-post: kulturfritid@trollhattan.se

Kulturpriset och kulturstipendiet utses av Kultur- och fritidsnämnden under hösten och delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Kommunala bidrag

Kulturbidrag

Kulturföreningar kan söka bidrag för att stödja ett varierat kulturutbud samt främja kulturell amatörsverksamhet i Trollhättan. Söks senast 31 maj. 
Ansök via e-tjänst

Ungdomspengen

Vill du anordna ett kultur- eller fritidsevenemang? Behöver du ekonomiskt stöd för att kunna genomföra ditt projekt?
Sök Ungdomspengen 

Senast granskad 2020-02-11 av Jenny Persson