En stor svart stenskulptur som genomskärs av en cortenskiva. Foto:Anders Nicander

Door and Canal

Konstverket Door and Canal av Hiroshi Koyama är placerad vid Kyrkbron i fallområdet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Door VII (Door and Canal)

Konstnär: Hiroshi Koyama (1955)

Placering: Vid Kyrkbron i fallområdet. 

Placeringsår: 2011

Fakta om konstverket Door and Canal

Programförklaring: ”Närvaron av ny tid går genom stenen som är passerad tid, kraften från stenen fyller min konkreta föreställningsvärld med den begränsade tiden”. Skulpturen ingick i utomhusutställningen ”Kraften i stenen” 2008 och efter avslutad utställning köptes den av Trollhättans Stad.

Material diabas och cortenstål.

Om konstnären

Hiroshi Koyama är född i Kyoto, Japan 1955. Han studerade vid Akashi Technical College 1971–76 och för skulptören Kinzo Nishimurai Japan 1977–78 och flyttade till Sverige 1987 för att kunna arbeta med diabas i Boalt och Hägghult.

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2019-06-27 av Jenny Persson