Konstverk format som en kråka i stål.

Kråkan

Kråkan, som är ritad av Elisabeth Carlsson och sedan producerad i stål, vakar över stadsdelen Strömslund som populärt brukar kallas ”Kråkestan”.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Konstverkets namn: Kråkan

Konstnär: Elisabeth Carlsson (1924-2017)

Placering: Rondellen i korsningen Albertsvägen/Torseredsvägen i Strömslund

År: 2015

Fakta om konstverket Kråkan

Kråkan, som är ritad av Elisabeth Carlsson och sedan producerad i stål,
står på en sten som symboliserar en grindstolpe och vakar över stadsdelen Strömslund som populärt brukar kallas ”Kråkestan”. 

Om konstnären

Elisabeth ”Bettan” Carlsson föddes 1924 i Stockholm och hade sin konstnärliga bana i första hand inom textil och akvarell. Hon studerade vid Konstfack i Stockholm 1942 – 47 och har bland annat varit med och bildat Handkraft. Hon var även bildlärare i bland annat Kronogårdsskolan i Trollhättan.

Senast granskad 2019-04-05 av Jenny Persson