3 meter högt konstverk i granit format som en fot.

Touch

Nästan tre meter hög skulptur i granit av Viktor Korneev. Verket som har formen av en fot är placerad i vattnet vid Malgön.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Konstverkets namn: Touch 

Konstnär: Viktor Korneev (född 1958)

Placering: Vid Strömkarlsbrons östra sida i vattnet vid Malgön.

Placeringsår: 2009

Fakta om konstverket Touch

Konstverket är hugget i granit, är nästan tre meter högt och väger fyra ton. Skulpturen ingick i utomhusutställningen ”Kraften i stenen” 2008 och efter avslutad utställning köptes den av Trollhättans Stad.

Namnet ”Touch” syftar i dess placering på att fotens tår doppas i vattnet när vattennivån i kanalen höjs. ”

Sometimes a light touch between people, in an emotional or physical way, can be very important in our life.”

Om konstnären

Viktor Korneev föddes 1958 i Tambov i Ryssland men är numera bosatt i Fjällbacka. Han studerade vid Savitsky konstskola i Penza 1979-1983 och vid skulpturlinjen på Stroganov konstakademi i Moskva 1986-1991.

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2019-05-08 av Jenny Persson