En relief i stengodslera som är placerad på stadhusets tegelfasad.

Från svensk industris vagga till modernt industricentrum

På Trollhättans Stadshus finns konstverket "Från svensk industris vagga till modernt industricentrum" som en relief.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Konstverkets namn: Från svensk industris vagga till modernt industricentrum

Konstnär: Carl-Harry Stålhane (1920-1990)

Placering: Trollhättans Stadshus, Gärdhemsvägen 9

Placeringsår: 1981

Fakta om konstverket

Utsmyckningen är en berättelse om Trollhättan och dess historia utförd i stengodslera från Bornholm. Reliefen är bränd i gaseldad ugn med en temperatur av 1380 grader. Vissa delar av konstverket innehåller diabas från Halle-och Hunneberg och vissa delar är glaserade. Arbetet utfördes 1982 hos Designhuset Stålhane-gruppen, Lidköping.

Om konstnären

Carl-Harry Stålhane började vid Rörstrand som dekorationsmålare 1939 och var knuten till fabriken fram till 1973. Han studerade konst vid Grünewalds Konstskola i Stockholm 1943-1946 och skulptur vid Académie Colarossi i Paris 1948-1949. Från 1963-1971 var Stålhane också huvudlärare i keramik vid Konstindustriskolan i Göteborg. 1973 lämnade han Rörstrand för att starta egna firman Designhuset.

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2020-09-04 av katarina.loodh@trollhattan.se