Guldskatt

Kulturarv

I Trollhättan finns flera bevarade platser med historisk betydelse och värde. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Vittene har man funnit Sveriges tredje största guldfynd genom tiderna.

1995 blev Vittene allmänt känt i Sverige som en fornlämningsplats då en privatperson hittade en guldring i marken. Ringen hade grävts fram vid vanligt trädgårdsarbete några år tidigare. Fyndet visade sig vara en guldhalsring från förhistorisk tid och när man hittade ytterligare fyra guldföremål blev det tydligt att man funnit en av Sveriges största guldskatter från tiden kring Kristi födelse.
Plötsligt hade området som tidigare betraktats som ganska fyndfattigt blivit en sensationell och nationell angelägenhet.

Under 2008 och 2009 gjordes ett omfattande röjnings- och återställningsarbete i Vitteneområdet och då speciellt vid platsen gravfältet Högarna. Detta har möjliggjort den 3,5 km långa kulturleden där fyndplatser och informationsskyltar berättar den fascinerande historien. Leden invigdes 2009.

Vägbeskrivning och information

Det finns tre separata slusstrappor välbevarade i det idylliska parkområdet Gamle Dal, 1800- och 1844 års slussleder samt den senaste som invigdes 1916. Hela Trollhätte kanal mellan Göteborg och Vänersborg är 82 km lång, varav 10 km är grävd och sprängd kanal, resten naturlig farled. För en slussning krävs 8.000-12.000 kubikmeter vatten. Fartyg på upp till 4000 ton, 89 m längd, 13 m bredd och 5,4 m djup kan passera slussarna. Kring de gamla 1800-tals slussarna har en park med promenadvägar och grönområden anlagts.

Läs om vatten i fallen på Visit Trollhättan Vänergsborgs hemsida

Olidan är ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk som fortfarande är i bruk. Den vackra byggnaden är byggd helt i granit för att smälta in i omgivningen. Guidade visningar av Olidan tre ggr dagligen under sommaren och till förbokade grupper övriga året.

 

På Visit Trollhättan Vänersborgs webbplats kan du läsa om historiska platser i området.

Visit Trollhättan Vänersborg - den levande historien

Senast granskad 2023-07-06 av JONHJO