Vi ser endast fötterna på ett dansande par.

Program Folkets Park

Folkets Park används till dans, festivaler, möten, mässor och privata fester som exempelvis bröllop. Här ser du vilka aktiviteter som är inbokade och när Folkets Park är abonnerat.

Person
Folkets Park 073 348 88 33 0520-49 68 69
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Månadsmöte Aktiva Seniorer Trollhättan

Parkhallen kl 10.30-13.00.

http://aktivaseniorertrollhattan.com

Folkets Park är abonnerat. 

PRO Trollhättan arrangerar dans till Roger Lindbloms.

Parkhallen klockan 18-21.

www.pro.se/trollhattan

Danskväll till Skåningarna. Arrangeras av Trollhätteparken

Parkhallen kl. 18-22.

Mer information om inträde och tider på arrangörens webbsida.

http://trollhatteparken.se/

Danskväll till Donnez i Parkhallen klockan 18-22. Arrangeras av Trollhätteparken.

Mer information om priser och tider finns på arrangörens webbsida:

www.trollhatteparken.se

 

Folkets Park är abonnerat. 

Bilutställning i Folkets Park. Välkomna kl. 11-17.

Arrangeras av en privat aktör. 

Senast granskad 2020-03-23 av Jenny Persson