Figurer på en glasvägg

Väggutsmyckning, järnsmide

År 1996 invigdes gångbron till Nils Ericsonsgymnasiet över Gärdhemsvägen. ”PK” utformade bron och konstverket som löper längs hela östsidan och som speglar Trollhättans historia.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Väggutsmyckning, järnsmide

Konstnär: Per-Anders Palmqvist (1933-2014)

Placering: Gångbron till Nils Ericsonsgymnasiet.

Placeringsår: 1996

Fakta om konstverket

År 1996 invigdes gångbron till Nils Ericsonsgymnasiet över Gärdhemsvägen. ”PK” utformade bron och konstverket som löper längs hela östsidan och som speglar Trollhättans historia.

Om konstnären

Per Anders ”PK” Palmqvist, tecknare, grafiker, bildkonstnär och bildlärare i Trollhättan. Per-Anders var prästson och född i Stockholm, studerade vid konstfackskolan och var specialelev vid Grafikskolan, Konstakademin, Stockholm. Han började som teckningslärare på gamla Läroverket i Trollhättan 1958 och kom senare till Polhemsskolan. Tillsammans med lärarkollegan och ”revypappan” Bengt Jacobsson startade de det estetiska programmet på Magnus Åbergsgymnasiet.

Ägare

Kraftstaden Fastigheter

 

Senast granskad 2019-04-05 av CLASBEN