En tjej springer i ett motionsspår och det är höstfärger i träden. Slätthults motionsspår

Motions- och elljusspår

I Trollhättans finns många motionsspår för promenader och löprundor. Flera av spåren har belysning och vid Skidstugan Strömslund finns det också ett utegym. Trollhättan bjuder också på vackra vandringar nära älven.

Person
Anläggningschef SlättbergshallenPatric Engström 0520-49 64 60
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Motionsspår

(Alla kartlänkar öppnas i nytt fönster)

Edsvidsleden 14 km

Eriksro 2.5 km 

Halvorstorp 1 km

Hjortmossen 1 km

Hälsans stig 4 km  Information Hälsans stig

Hälsoslingan 3.9 km  Information Hälsoslingan

Knorren 1 och 2.1 km

Kronogården 1 km

Lextorp Elljus 2.5 km

Norra Björke  800 m  

Saab 900 m

Sandhem  2.2. Elljus 3 km

Sjuntorp 5.1 km. Elljus 2.5 km

Skidstugan  Elljus 2.5, 3.5, 5, och 6 km (elljuset är delvis avstängt tillfälligt på 5 km)

Slätthult 2.5, 5 och 7.5 km. Elljus 1.8 och 3.5 

Upphärad Elljus 1.5 km

Åsaka Elljus 1.5 km

Ängens gård   Karta motionsspår/ridvägar

Öresjö 2.5, 3.5, 4.3, 7, och 9 km motionsspår/ridvägar

Trollhättans motionsspår sköts både av Trollhättans Stad och föreningslivet. Om du har synpunkter på spåren eller vill veta vilken organisation som ansvarar för vilket spår är du välkommen att kontakta: patric.engstrom@trollhattan.se  

Vandringsleder

Trollhättans största strövområde sträcker sig från slussarna, ner mot Åkerströmsreservatet och vidare till Öresjö. Björndalsterrängen kan också räknas in i detta område. Vandringsleder går från Skidstugan till Öresjö och från gamla slussarna till Åkerström och vidare till Öresjö. Dessutom finns mindre strövstigar och motionsspår. Landskapet runt älven är unikt och ger möjlighet till stora naturupplevelser.
Andra viktigt strövområde i kommunen är Slätthult, och områden kring Liperedsjöarna.

Fritids och naturkarta

Naturstigen vid Öresjö

Utmed den 2,5 km långa naturstigen kan du uppleva lugn och ro och njuta av naturen. Skyltar berättar om djur och natur. Det finns iordningsställda rastplatser. Du tar dig lätt fram med barnvagn.
Naturstigen karta och text

Edsvidsleden

Vandra längs den blå ådern Göta älv och upplev en mycket vacker del av Trollhättan. Magnifik utsikt, betesmarker, blåbärsgranskog och Strömslunds pittoriska kvarter med den gamla slaskgatan. Leden är ca 1,5 mil. Det finns fina fikaplatser och vindskydd utmed leden.
Edsvidsleden text
Edsvidsleden karta

Vittene kulturled

Här har man hittat en av Sveriges största guldskatter från tiden kring Kristi födelse.Leden är utmärkt med käppar som är rödmarkerade. Informationstavlor finns utplacerade utmed leden. Mellan gravfälten går leden över en åker och vid Gravfältet Högarna finns det ibland betande får, tänk på att visa respekt mot djur och natur. Mellan Gravfältet Högarna och Tomterna går leden genom ett låglänt skogsparti där marken vid vissa tider på året kan vara blöt.
Vittene karta  
  

Senast granskad 2018-10-01 av Jenny Persson