Ansökan om odlingslott

Fyll i blanketten nedan för att göra en ansökan.

Person
Markstrateg Christian Karlsson 0520-49 76 08
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Ansökan om odlingslott

Senast granskad 2020-12-03 av Katarina Loodh