Ansökan om odlingslott

Fyll i blanketten nedan för att göra en ansökan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ansökan om odlingslott

Senast granskad 2021-03-24 av ULRKUL