Ansökan om odlingslott

Fyll i blanketten nedan för att göra en ansökan.

Person
Exploateringshandläggare Britt Andersson 0520-49 79 66
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Ansökan om odlingslott
Senast granskad 2020-11-09 av Katarina Loodh