Bidrag, stöd och stipendier

Ideella föreningar, studieförbund med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. 

Person
Chef föreningsstödPeter Jakobsson 0520-49 78 76
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Föreningsstöd

Kontakta oss gärna för att få råd och hjälp med bidragsfrågor, föreningsteknink, arrangemangsidéer, "hur man startar förening" eller andra frågor som berör föreingslivet.

Kommunala bidrag

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen och vara godkänd som bidragsberättigad förening. Här kan du läsa mer om vad det innebär.
Regler för föreningsbidrag inom Trollhättans stad

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, 7-25 år kan söka:

 • Verksamhets- eller medlemsbidrag 
 • Lokalbidrag
 • Driftbidrag
 • Lovbidrag 
 • Ungdomspengen. Kan även sökas av privatpersoner 12-25 år.

Ungdomspengen 

Övriga föreningar som kan söka bidrag:

 • Förening för personer med funktionsnedsättning
 • Pensionärsorganisationer
 • Kulturföreningar
 • Studieförbund
 • Bygdegårds- och Folkets hus föreningar
 • Övriga organisationer

Kultur- och fritids e-tjänster

Andra bidrag- stipendier och fonder:

Nydqvistska fonden

Nydqvistska fonden för idrottens främjande, delar ut bidrag till idrottsföreningar eller enskild medlem som verkar inom idrottsområdet.

Vem kan söka bidrag:
Idrottsföreningar som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund och som är aktiva inom Trollhättans kommun eller aktiva ledare, instruktörer, domare med flera som tillhör någon förening.

Bidraget kan sökas för utbildningsinsatser med anknytning till förenings-/eller idrottområdet. Sista ansökningsdag är 2019-04-15.
Ansökan skickas till Kultur och fritidsförvaltningen, Trollhättans Stad, 461 83 Trollhättan.

Övriga stipendier och fonder
Följande stipendier och fonder finns att söka inom Trollhättans kommun.

Statligt LOK-stöd 
Statligt stöd för idrottsföreningar som utbetalas via Riksidrottsförbundet. Föreningen söker på idrottonline.se. För att kunna göra detta måste du aktivera föreningen idrottonline sida.

Idrottslyftet 
Information finns på ditt specialförbunds sida. För dessa aktiviteter kan man söka Idrottslyftspengar.

 • Samarbete med skolan
 • Ledarförsörjning
 • Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer
 • Anläggningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf.se 
Ger statligt stöd till övriga ungdomsorganisationer. De betalar ut till riksorganisationer som sedan betalar vidare till lokala föreningar utifrån helt olika kriterier. Kontakta din riksorganisation.

Arvsfonden 
Stöd ur Allmänna arvsfonden kan lämnas till föreningar och organisationer som bedriver ideell verksamhet. Fondens medel ska delas ut för att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn och ungdomar upp till 25 år och personer med funktionshinder.

Senast granskad 2019-04-29 av Carin Pettersson