Bidrag, stöd och stipendier

Ideella föreningar, studieförbund med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. 

Person
Chef föreningsstöd Peter Jakobsson 0520-49 78 76
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Föreningsstöd

Kontakta oss gärna för att få råd och hjälp med bidragsfrågor, föreningsteknink, arrangemangsidéer, "hur man startar förening" eller andra frågor som berör föreningslivet.

Kommunala bidrag

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen och vara godkänd som bidragsberättigad förening. Här kan du läsa mer om vad det innebär.
Regler för föreningsbidrag inom Trollhättans stad

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, 7-25 år kan söka:

 • Verksamhets- eller medlemsbidrag 
 • Lokalbidrag
 • Driftbidrag
 • Lovbidrag 
 • Ungdomspengen. Kan även sökas av privatpersoner 12-25 år.

Övriga föreningar som kan söka bidrag:

 • Förening för personer med funktionsnedsättning
 • Pensionärsorganisationer
 • Kulturföreningar
 • Studieförbund
 • Bygdegårds- och Folkets hus föreningar
 • Övriga organisationer

Sök via Kultur- och fritids e-tjänster

Stipendier och fonder:

Nydqvistska fonden

Nydqvistska fonden för idrottens främjande, delar ut bidrag till idrottsföreningar eller enskild medlem som verkar inom idrottsområdet.

Vem kan söka från fonden?

Idrottsföreningar som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund och som är aktiva inom Trollhättans kommun eller aktiva ledare, instruktörer, domare med flera som tillhör någon förening.

Bidraget kan sökas för utbildningsinsatser med anknytning till förenings-/eller idrottområdet. Sista ansökningsdag är 2019-04-15.

Ansökan skickas till Kultur och fritidsförvaltningen, Trollhättans Stad, 461 83 Trollhättan.

Fler Stiftelser och fonder inom Trollhättans Stad

Övrigt stöd

Statligt LOK-stöd

Statligt stöd för idrottsföreningar som utbetalas via Riksidrottsförbundet. Föreningen söker på idrottonline.se. För att kunna göra detta måste du aktivera föreningens idrottonline sida.

Idrottslyftet

Information finns på ditt specialförbunds sida. Föreningen kan söka för:

 • Samarbete med skolan
 • Ledarförsörjning
 • Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer
 • Anläggningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF ger statligt stöd till övriga ungdomsorganisationer. De betalar ut till riksorganisationer som sedan betalar vidare till lokala föreningar utifrån helt olika kriterier. Kontakta din riksorganisation.

Allmänna Arvsfonden

Föreningar och organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få stöd från  Allmänna Arvsfonden. Fondens medel ska delas ut för att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn och ungdomar upp till 25 år och personer med funktionshinder.

Senast granskad 2019-10-25 av Jenny Persson