Trafiksäkerhetsprogram

Ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Trollhättan är framtaget. Nu kan du läsa och tycka till om det.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Senast den 30 april 2021 kan du lämna dina synpunkter på det nya trafiksäkerhetsprogrammet. Det är framtaget av samhällsbyggnadsförvaltningen och ska ligga till grund för stadens trafiksäkerhetsarbete. Till programmet hör en handlingsplan för perioden fram till år 2022 samt riktlinjer för vissa trafiksäkerhetsfrågor. Till grund för programmet ligger ett förarbete som gjorts om oycksstatistik.

Synpunkter ska skickas in via e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se Det är viktigt att ange "Trafiksäkerhetsprogram" i ämnesraden.

Det går även bra att skicka in sypunkter med vanlig post till Trollhättans Stad, SBF/GatuPark, 461 83 Trollhättan.

Senast granskad 2021-03-01 av Yvonne Ström