Skillnader och likheter

Viktigt att tänka på när man korsar gatan oavsett om det är en gångpassage eller ett övergångsställe är att vara tydlig. Att visa sina avsikter och försöka kommunicera med varandra så gott det går. Som fotgängare kan det till exempel innebära att titta mot bilen och röra kroppen mot passagen (utan att för den skull kliva ut framför bilarna). När sedan bilen tydligt visar att den kommer att släppa fram dig är det dags att passera.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilister måste vara medvetna att för vissa fotgängare räcker det med att man saktar ner medan andra som känner sig mer osäkra vill att bilen stannar helt. Som bilist måste man alltså stanna helt om det är så att fotgängarna anser att det krävs för att de ska känna sig trygga nog att korsa gatan. Det viktigaste i trafiken är samspelet mellan trafikanter och att man visar varandra hänsyn.  

Övergångsställe

För att en passage skall vara ett övergångsställe krävs ”herr Gårman” skylten [visa skylt] och vägmålning. På en sådan plats ska fordon släppa fram fotgängare. Våra övergångsställen i Eskilstuna markeras allt som oftast med en vit kontrastmarkering (vita plattor innan övergångsstället) så att en person som är synsvag (men ändå ser skillnad mellan mörkt och ljust) varnas för att på andra sidan den här markeringen finns en farlig yta. Samma princip gäller på järnvägsplattformar och på busshållplatser eller vid trappor.

Gångpassage

En gångpassage är en plats där någon form av åtgärd har gjorts för att det ska var vara lättare att korsa gatan för de som sitter i rullstol, kör en barnvagn, använder rollator eller har andra svårigheter att gå. Oftast är kantstenen sänkt, men det förkommer även att platserna utrustas med extra belysning, smalnas av, får extra bred refug etcetera. På sikt kommer även gångpassagerna att utrustas med samma kontrastmarkering som övergångsställena. Skälet är för att körbanan är lika farlig för en synsvag oavsett det är en gångpassage eller ett övergångsställe.

Vid en gångpassage har fotgängarna inte företräde över bilarna, däremot säger trafikförordningen att bilister har en skyldighet att hålla en låg hastighet vid platser där gående korsar vägen. Som fotgängare ska man vänta tills bilarna passerat om det inte nu är så att bilisten tydligt visar att han kommer att släppa fram dig. Detta kräver ett väldigt tydligt samspel och en stor hänsyn från samtliga trafikanter.

Signalreglerat övergångsställe

En signalreglerad passage fungerar som så att man måste aktivera den gröna signalen via en tryckknapp. Vissa signaler kan det dock bli grönt på via automatik för fotgängare. När det är grön signal är det tillåtet att gå. Som fotgängare ska man vara uppmärksam på att det kan finnas svängande bilister som också har grönt. Dessa bilister ska väja för fotgängarna, men som fotgängare ska man försäkra sig om att de faktiskt gör det.

Släckta signalreglerade övergångsställen

I Eskilstuna finns ett antal övergångsställen som är utrustade med trafiksignaler. Där fungerar det så att bilarna har samma skyldigheter som vid ett ”oreglerat” övergångsställe. Bilar ska alltid släppa fram fotgängare. De personer som känner ett större behov av trygghet (såsom synsvaga eller vissa äldre) ska genom en tryckknapp aktivera signalen så att bilisterna får röd signal. När sedan fotgängaren får grön signal får de passera gatan och blir på så sätt mindre stressade.

Senast granskad 2019-02-12 av Yvonne Ström