Övergångsställe eller gångpassage

Vilka risker utsätter man sig för när man korsar en gata? Spelar det någon roll om det sker på ett övergångsställe eller om man går över gata som saknar övergångsställe? Var är det egentligen säkrast att korsa en gata?

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

De regler som finns i trafiken är till för att stärka samspelet mellan alla typer av trafikanter och för att skydda alla från att skada sig. När det gäller fotgängare som korsar gatan är det många trafikanter, såväl bilister som fotgängare, som brister i sitt beteende. Det viktigaste är att alla tänker sig för och tar det lugnt, så att man inte riskerar att kollidera med någon.

För bilister gäller det att hålla låga hastigheter där oskyddade trafikanter vistas samt respektera den väjningsplikt som finns. Som fotgängare måste man noggrant se sig för och försäkra sig om att bilen kommer att hinna stanna innan man kliver ut i gatan.

För cyklister (där reglerna är svårare än för fotgängare) gäller samma sak som för fotgängare. Cyklister måste dock vara medvetna om att det är mycket svårare för bilister att hinna bedöma hur fort någon cyklar.

För att du som fotgängare ska kunna gå tryggt och säkert i staden finns det övergångsställen, men även anordnade gångpassager. Det är mycket viktigt att man som fotgängare även är vaksam och ser sig noga för när man går över en gata via ett övergångsställe eller en gångpassage. Det är lätt att man invaggas i en falsk känsla av säkerhet - att man är odödlig för att man passerar gatan via till exempel ett övergångsställe. Det är mycket viktigt att alltid vara uppmärksam och att se sig noga för.  

Senast granskad 2019-02-12 av Yvonne Ström