Fotot visare en stolpe med SMS Parks skyltar på en parkeringsplats

SMS-parkering i Trollhättan

Nu kan du välja att betala din parkeringsavgift via sms eller app på kommunens samtliga parkeringsplatser!

Person
Trafikingenjör Yvonne Ström 0520-49 76 43
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Håll utkik efter skyltarna! De talar på ett enkelt sätt om för dig hur du ska aktivera din parkering.

Denna tjänst är ett komplement till de redan befintliga p-automaterna. Sms-parkering kräver vare sig mynt, konto- eller kreditkort. Man skickar helt enkelt bara ett sms när parkering påbörjas och ett sms när den ska avslutas. Det är enkelt och smidigt och man betalar bara för den tid man parkerar.

Man kan även välja att ladda ner appen SMS Park och aktivera parkeringen via den. Den är mycket enkel och självinstruerande att använda. Läs på skyltarna vid p-automaterna och följ de tydliga instruktionerna.

Skyltarna på respektive område kommer att guida dig rätt vad gäller korrekt nummer för respektive zon. Detta gäller på alla kommunala, avgiftsbelagda parkeringsplatser, vilket innebär såväl gatuparkering som parkeringarna på Kanaltorget, Norrelidsparken, Folkets park, Resecentrum, Pendelparkeringen och Dahllöfs park.

Tjänsten erbjuder även köp och aktivering av månads- och pendlarkort.

Månadskort = zon 1345
Pendlarkort = zon 1346

Parkeringsövervakaren får information via sin handterminal om vilka fordon som har aktiva parkeringskort alternativt pågående app- eller sms-parkering på respektive gata eller parkering.

Observera att man via leverantörens hemsida eller genom att kontakta deras kundtjänst, enkelt kan ändra hur man vill få sin faktura. Tänk på att om man inte gör ett aktivt val, kommer man att få en pappersfaktura skickad till sig. En pappersfaktura kostar pengar utöver själva parkeringsavgiften. Man kan enkelt slippa den avgiften genom att välja att få fakturan via sms eller e-post.

SMS Park blir Easypark

Företaget SMS Park har blivit en del av företaget EasyPark. För att få en ännu bättre tjänst genomförs en sammanslagning av företagens tjänster. Hur kommer det att märkas för dig som parkör och användare av sms- och app-tjänsterna i Trollhättan?

Senast granskad 2020-11-20 av Yvonne Ström