Flera parkeringsskivor med trollhättemotiv och som grupperats som en solfjäder

Område med parkeringsskiva

I centrum är det fri parkering med parkeringsskiva 30 minuter eller 1 timma beroende på vilken gata man parkerar på. Vad som gäller på respektive gata framgår av de vägmärken som är uppsatta på den aktuella platsen. Om du har behov av att parkera längre tid rekommenderar vi parkeringshusen Oden, Merkurius och Gullön.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka regler gäller för parkeringsskivan?

  1. Ställ in tiden för ankomst, avrunda till närmast följande hel- eller halvtimme. Om ankomst sker innan tidsbegränsning angiven på vägmärket, ställs parkeringsskivan på den tid då begränsningen börjar,t ex klockan 09.
  2. Parkeringsskivans inställning får inte ändras under pågående parkering. 
  3. Placera parkeringsskivan, lätt avläsbar utifrån, innanför vindrutan.
  4. Tänk på att det inte finns något krav på att det ska vara en parkeringsskiva från Trollhättan. En korrekt tidsangivelse då parkering påbörjas är det viktiga. 

Det är tillåtet att använda vilken parkeringsskiva som helst. Det måste inte stå Trollhättan på den. Det viktiga är att man klart och tydligt anger tid då parkeringen startar. Om man inte har någon parkeringsskiva, kan man till exempel skriva "parkering startade kl ..." på en lapp och placera den i framrutan väl synlig och läsbar från utsidan.

Trollhättans parkeringsskiva finns att få i Stadshuset, Folkets hus, Turistbyrån eller Polishuset.

Relaterad information

Hitta område med parkeringsskiva på kartan.

Senast granskad 2020-12-15 av KATLOO