Gröna cykelboxar

Cykelgarage

Nu finns det möjlighet att hyra cykelboxar där hela cykeln kan låsas in eller en plats i cykelgarage vid Resecentrum. För dig som pendlar är detta ett sätt att både förvara din cykel väderskyddat och säkert.

Person
UtredningsingenjörAndreas Emanuelsson 0520-49 74 28
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trygg och säker parkering

I Bergslagsparken precis söder om resecentrum finns ett cykelgarage med plats för 118 cyklar. Här kan man även ladda elcyklar.

På Pendelparkeringen norr om järnvägsspåren finns det 20 cykelboxar. Man kan hyra sin egen box med plats för cykel och hjälm.

 

Karta

 

Hyra plats i cykelgaraget eller hyra en cykelbox?

 

Så här registrerar du dig

Du registrerar dig via en länk till bokningssystemet. Längst ned på denna sidan finns en länk till bokningssidan. Du kommer att hitta vidare instruktioner där. Om du väljer att registrera dig för en plats i cykelgaraget, får du en passerbricka. Om du väljer en cykelbox, får du en nyckel. Både passerbrickor och nycklar hämtas i stadshusets reception på entréplan på Gärdhemsvägen 9.

Du kan registrera dig för en plats i cykelgarage eller för cykelbox tidigast en månad innan bokningen börjar gälla. Det innebär att om du till exempel vill göra en bokning för april så kan du göra den från och med den 1 mars. Du kommer att få ett meddelande om att taggen går att hämta inom en vecka efter att bokningen har godkänts.

Receptionen är öppen måndag-torsdag klockan 8-12 och 13-16.30 och fredag klockan 8-12 och 13-15. Helger och semester kan påverka öppettiderna. När du hämtar ut passerbricka eller nyckel måste du legitimera dig. När du tecknar abonnemang godkänner du samtidigt de allmänna villkor som finns för tjänsten cykelgarage och cykelboxar. Allmänna villkor hittar du på hemsidan. Om du har frågor om abonnemang och hur man registrerar sig så kan du ringa till samhällsbyggnadsförvaltningen 0520-496777 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se

Priser

Plats i cykelgaraget kostar 210 kronor för 3 månader eller 720 kronor för ett år. Plats i egen cykelbox kostar 300 kronor för 3 månader. Det går inte att hyra plats under kortare eller längre perioder än så. Du kan välja att förlänga abonnemanget i bokningssystemet innan tiden gått ut, tidigast ca en månad innan. Observera att du inte kan avbryta abonnemanget och få pengarna tillbaka. Inga återköp.

Det kommer att finnas plats till alla användare i garaget, men inte en specifik plats. Du får alltså välja en som är ledig för dagen.

I cykelgaraget har du möjlighet att köpa till laddning av batteri för elcykel. Då får du tillgång till en nyckel till ett eget skåp där batteriet kan laddas. Laddning av elcykel kostar 90 kr för 3 månader eller 360 kr för ett år.

Om man tappar bort passerbricka och nyckel får man ersätta dessa till självkostnadspris.

Så här betalar man

Du kommer att faktureras avgiften för hyran. Fakturan skickas till dig någon gång under den bokade perioden.

Så här fungerar cykelgaraget

Cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt. Om du hyr en plats i cykelgaraget får du en passerbricka. Brickan är personlig och får inte användas av någon annan. När du låser upp garaget med passerbrickan och slår din personliga kod, öppnas dörren automatiskt och belysningen i garaget tänds upp. Du måste parkera cykeln i cykelstället i markplan eller i ställets övre våning. I den övre våningen parkerar man genom att dra ut en skena, som man kör upp cykeln på. Sedan lyfter man upp skenan med cykeln på och för den framåt. Skenan har en fjäder som hjälper dig att lyfta, så det är inte så tungt.
Du ska alltid låsa din cykel. Om du har ett bygellås eller en låskätting, bör du låsa fast cykeln i cykelstället för extra säkerhet. Därefter använder du brickan för att öppna dörren och gå ut.

Det här behöver du känna till om cykelgaragets passersystem

Man kan gå in och ut via båda dörrarna. Du håller brickan mot en av läsarna som sitter vid cykelgaragets båda entréer. Det är viktigt att brickan riktas rätt mot läsaren. Håll den mot mitten på knappsatsen på ca 1 cm avstånd. När passerbrickan har lästs slår du din fyrsiffriga kod som du fick när du hämtade ut passerbrickan. Om koden är rätt öppnas dörrarna automatiskt och en person i taget får då gå in. Om något är fel på passersystemet, kan du ringa Trollhättans Stads larmtekniker på 0520–497616. Utanför kontorstid kopplas samtalet vidare till väktare. Detta viktiga telefonnummer finns uppsatt på garagets dörrar. Du är ansvarig för att inte någon annan person släpps in i cykelgaraget. När man går ut ur garaget håller man brickan mot läsaren vid dörren. Man slår inte någon kod när man går ut. Dörren på den norra gaveln har även en nödöppningsknapp. Den är placerad bredvid läsaren. Dörren är skyltad som utrymningsväg.

Så här fungerar cykelboxarna

Om du hyr en plats i cykelbox får du en nyckel till din egen box. Nyckeln är personlig och får inte lämnas till någon annan. I cykelboxen får du plats med både cykel och hjälm. Cykeln kör du in på en skena. Cykeln ska alltid låsas även om den står inlåst i boxen. Boxarna är avgränsade mot varandra med innerväggar. Dörren till boxen är 70 cm bred och 125 cm hög och boxen är 200 cm djup. Kontrollera att din cykel klarar de måtten innan du hyr en plats.

Tänk på det här

Vid akuta fall, som pågående brott, kan man ringa polisens nödnummer 112. Om passersystem eller dörrar inte skulle fungera, kan man ringa stadens larmtekniker på 0520–497616. Utanför kontorstid kopplas samtalet vidare till väktare. Vid skador på garaget kan du vända dig till Trollhättans stads felanmälan, felanmalan@trollhattan.se, felanmälans e-tjänst eller via appen Felanmälan Trollhättan alternativt ringa till 0520–495550.

Om du tappar bort passerbricka eller nyckel, måste du omedelbart anmäla det. Ring 0520-496777.

Du ansvarar själv för att din cykel är låst och att inga andra tillhörigheter kan plockas från den. Det utgår ingen ersättning vid stöld eller skador.

Cykelgarage och cykelbox är till för att förvara en cykel per användare.

Du laddar elcykel på eget ansvar. Läs anvisningen för batteriet så att det laddas på rätt sätt.

Du ska inte vistas i garaget under längre tid än vad som behövs för att lämna och hämta cykeln.

Om du har en barnsits på cykeln eller en större cykelkorg, finns det risk att det blir trångt att parkera. Det finns tyvärr inte plats för vare sig cykelkärror eller lastcyklar.

När giltighetstiden för abonnemanget löpt ut, måste du hämta ut din cykel från garage eller box och lämna tillbaka passerbricka eller nyckel i stadshusets reception. Det måste du göra senast samma dag som abonnemanget löpt ut. Om du inte hämtar ut din cykel i tid kan den bli omhändertagen av Trollhättans Stad. För att få tillbaka cykeln om den skulle ha blivit omhändertagen, ska du höra av dig till 0520-495550. Du måste då också kunna visa att cykeln är din. Trollhättans Stad kan ta ut en avgift för att transportera och förvara cykeln. Om en en omhändertagen cykel inte har efterfrågats efter tre månader anses den vara övergiven och tillfaller då Trollhättans Stad. Du får ingen ersättning för eventuella skador i samband med transport och förvaring av cykeln och du får ingen ersättning för en övergiven cykel. Passerbricka och nycklar ska lämnas tillbaka senast en vecka efter att abonnemanget löpt ut.

Trollhättans Stad kan, utan att meddela användaren, vid behov låsa upp alla låsta utrymmen och kontrollera innehållet. Cykelgaraget kan komma att kameraövervakas.

En användare som missbrukar tjänsten kan bli avstängd och vägras fortsatt abonnemang. Vid avstängning sker ingen återbetalning.

Läs mer i allmänna villkor för cykelgarage och cykelboxar vid Trollhättans resecentrum.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh