Många cyklar i en cykelpool

Smarta cykelpool-projektet

Det ska vara lätt att göra rätt, tycker vi. Med bidrag från Vinnova jobbar vi just nu med att utveckla ett koncept för en smart cykelpool i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utveckling för en mer hållbar stad

Trollhättans Stad har som mål att fler ska välja cykel och kollektivtrafik framför bilen. Varje år gör vi flera satsningar för att skapa ännu bättre förutsättningar för cyklister. Nästa steg är att utveckla ett koncept med en smart cykelpool. Det gör vi i projektform där Vinnova står för 900 000 kr i bidrag. 

Vad är en smart cykelpool?

En cykelpool innebär kort och gott att man kan låna/hyra en cykel. Med en smart cykelpool vill vi utveckla och utnyttja konceptet ytterligare och använda lånecyklarna för att samla in information som vi kan ha nytta av. Detta kan hjälpa oss att effektivisera och förbättra vårt drift- och underhållsuppdrag på cykelvägar och skapa en säkrare cykelupplevelse. Cyklarna och delar av cykelbanan kommer att utrustas med sensorer som kan samla in olika typer av information, till exempel:

  • cyklisters beteende
  • kvalitet på cykelbanor
  • hur snöröjningen fungerar

Tanken är att cykelpoolen till en början ska gälla mellan Resecentrum och Innovatum för att underlätta för pendlare, besökare och Trollhättebor.  

En modell som passar Trollhättan

En del i projektet är att samarbete med andra aktörer och där är Kraftstaden en viktig samarbetspartner, sedan kommer projektgruppen utvidgas under arbetets gång till fler parter som kan dra nytta av en cykelpool.

Målsättningen är att man ska kunna ha en småskalig cykelpool på plats tidigast hösten 2020.

Projektuppdateringar

Inom utvecklingen av en smart cykelpool i centrala Trollhättan har samarbeten med Högskolan Väst inletts. En masterstudent inom programmet IT och management ska ta fram en digitaliseringsplan för hantering av data som samlas in via cykelpoolen. Inom Institutionen för ingenjörsvetenskap har en grupp studenter börjat reda i vilken teknik för mer exakt positionering som är att rekommendera: En del av det smarta i cykelpoolen är att staden säkert ska veta när en poolcykel är parkerad i en nod (cykelställ för poolcyklar) för det är bara där en cykelhyra går att påbörja eller avsluta. En poolcykel går att positionera via GPS och liknande satellitbaserade system, men i miljöer med höga byggnader eller träd blir positioneringen osäker och kan visa fel på flera tiotals meter. Det blir förstås inte bra när man vill hämta eller lämna tillbaka en cykel.

Förutom att studenterna bidrar till projektets och stadens utveckling får de också ett riktigt fall, s.k. case, att jobba med – det upplevs ofta som mer inspirerande än att jobba med teoretiska problem.

Senast granskad 2021-05-06 av Josefin Åkesson Bengtsson