Människor i vimlet på gågatan i Trollhättan

Torghandel

City Trollhättan ansvarar för all torghandel i Trollhättan. De agerar på uppdrag av Trollhättans Stad och fungerar som kontaktperson för samtliga knallar, ideella föreningar med flera som önskar hyra plats i samband med de olika marknaderna. City Trollhättan hyr även ut torgplatser för enstaka försäljningstillfällen eller säsongsplatser på Drottningtorgets salutorgsdel.

Person
Trafikingenjör Yvonne Ström 0520-49 76 43
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vem hanterar vilka frågor?


City Trollhättan ansvarar för uthyrning av fasta salutorgplatser på Drottningtorget. I deras uppdrag ingår att fritt disponera utrymmet i torghandelssyfte på Drottningtorget. I samband med organiserade marknader, som till exempel månadsmarknaderna och höstmarknaden, hanterar de även uthyrning av marknadsplatser på Kungsgatans gågata. City Trollhättan hanterar inte parkerings- eller trafikegleringsfrågor.

Samtliga ärenden gällande parkering, trafik och beslut om övriga upplåtelser handläggs av Trollhättans stads Gatu-parkkontor. I samband med upplåtelse av Drottningtorget, i annat syfte än för torghandel, ska därför Gatu-parkkontoret kontaktas på telefon 0520-497643.

För information om taxor gällande torghandel kontakta City Trollhättan.

För ideella föreningar, politiska partier och skolklasser gäller att man får stå på Drottningtorgets salutorgsdel eller utmed Kungsgatans gågata utan att betala för platsen. Man får använda en yta som är max 1,5 kvadratmeter. City Trollhättan ska dock alltid kontaktas så att de kan anvisa en lämplig plats och ge sitt tillstånd.

Relaterad information

Kontaktuppgifter City Trollhättan

Verksamhetsledare och Centrumutvecklare
Marcus Pallvid, tel 0733-712 102

E-post
marcus@citytrollhattan.se

Hemsida
www.citytrollhattan.se

Besöksadress
Strandgatan 29 (f.d. hamnkontoret) 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trollhättans kommun

Bilaga 1 Drottningtorget

Bilaga 2 Strandgatan

Bilaga 3 Kanaltorget

Senast granskad 2020-02-19 av Yvonne Ström