Projektfakta

Här hittar du detaljer kring ombyggnationen: tidsplaner, etapper, detaljer om markbeläggning, belysning, planteringar med mera.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ombyggnation i tre etapper

Ombyggnationen av Drottningtorget sker etappvis under drygt tre år, 2017-2019. 

Etapp 1, 2017: förberedelser för att flytta bort bussarna från torget. Nya busshållplatser byggs längs med Drottninggatan, Torggatan och på Polhemsgatan. Österlånggatan blir dubbelriktad. 

Etapp 2, 2018: Den östra delen av torget byggs om, vilket innebär den ytan som tidigare var bussyta. 

Etapp 3, 2019: Den västra delen av torget byggs om, den delen med torgets två byggnader och allén. 

I den första etappen av Drottningtorgets ombyggnation förberedde vi gatorna runt om torget med nya trafiklösningar och busshållplatser. Detta för att bussarna sedan skulle kunna lämna torget. Målsättningen var ett torg utan trafik. Nya busshållplatser byggdes på Drottninggatan, Torggatan och Polhemsgatan. 

Under 2018 ska vi anlägga

 • 3500 m2 markplattor 
 • 600 m2 perennplanteringar
 • 400 m2 gräsmatta
 • 57 cykelparkeringar
 • 2 km kabelrör
 • nya belysningsarmaturer
 • 20 nya trädplanteringar

Under 2018 kommer platsen på torget som tidigare användes till busshållplatser att omvandlas till ett avkopplande område med sittplatser och perennplanteringar som varierar årsvis i både färg och form. 

Gröna ytor
Planteringarna på torget ska vara levande under hela året, från vårens första lökar till belysta fröställningar under vintern. Nya träd kommer att planteras mellan busshållplatsernaoch den nya cykelvägen längs Drottninggatan, och upphöjda planteringar längs samma gata ska fyllas med härliga perenner. Med små gräsmattor och upphöjda kullar med konstgräs, hoppas vi kunna skapa en lekfull yta för barnen eller för de som vill slå sig ned med en picknickkorg. Läs mer om våra planteringar

Stråket
Ett stråk liknande Trollhättans dramatiska fallfåra kommer att löpa över hela torget. Arbetet med att skapa ett stråk kommer att påbörjas under 2018.

Belysning 
En viktig del för att skapa ett torg där människor vill vistas är att tillföra bra och innovativ belysning. Olika typer av armaturer kommer därför att installeras på det nya Drottningtorget för att ge en finrumskänsla som skapar både effekt och trygghet. 

Resterande del av nya Drottningtorget byggs om under 2019. Här ska bland annat allén längs med Kungsgatan föryngras, ett vattenspel ska göra Trollkällan sällskap och gångstråket över nya Drottningtorget färdigställas. Just nu studerar Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB den nya byggnadens utseende och innehåll.

Detaljer i tredje etappen

 • Befintliga torgbyggnader kommer att rivas
 • Allén längst Kungsgatan föryngras. Den nya allén kommer att stoltsera med pelaravenbok som sätts aningen glesare än dagens lindar för att skapa en luftigare allé.
 • Den stora rödeken på Drottningtorget kommer bevaras. 
 • Den befintliga fontänen Trollkällan kommer att vara kvar på Drottningtorget och få sällskap av ett vattenspel. Vattenspelet kommer bestå av totalt 36 munstycken fördelat i två halvcirklar som utgår från Trollkällan. Här kommer det bli effektfulla skådespel med både vatten och ljus som ingredienser.
 • Utmed allén kommer det fortsättningsvis även vara gott om sittplatser. Ambitionen är att ha kvar de uppvärmda sittbänkarna som idag finns på torget och samtidigt skapa ännu fler sittmöjligheter längs med allén. Till projektet utformas en specialdesignad soffa med inspiration från en gammal Saab-logga.
 • Tillgängligheten in till nya Drottningtorget kommer begränsas då torget avgränsas med säkerhetspollare. Detta är en säkerhetsåtgärd. 
 • Belysning är en viktig del då vi har månader som bjuder på mycket mörker. För att få en rumsskapande känsla placeras belysningsarmaturer både på höga master samt på fasta installationer vid marknivå. Detta ger en belysning i olika skalor och möjligheten att effektbelysa objekt likväl som att skapa en trygg allmänbelysning

Senast granskad 2019-02-04 av Josefin Åkesson Bengtsson