Planteringar på Drottningtorget

Under 2018-2019 kommer vi att anlägga nya planteringar och träd på torget. Vi vill att platsen ska leva året runt, och har därför med hjälp av våra kunniga parkarbetare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Plantering mot Drottninggatan
De smala planteringarna längs Drottninggatan utgör gränser mellan torget och gatan med det nya cykelstråket och busshållplatser däremellan. Planteringsytorna är upphöjda med en låg mur i sitthöjd. En klippt bokhäck skapar strukturen idenna plantering och placeras i förskjutna sektioner. 

Plantering på torget
Planteringarna består av färgstark och blandning av perenner och lökväxter som är valda för att väcka intresse under säsongen. De höga växterna placeras i mitten av planteringarna, med de lägre ut mot kanterna för att alla växter ska kunna ses och upplevas. Färgerna som dominerar i denna plantering är nyanser av blå i kontrast till gul och ibland röda toner. Ljuset över dygnet och året hjälper också till att skapa olika uttryck, liksom vädrets påverkan som kan skapa ljud och rörelse. 

Plantering mot Torggatan
Utformning med upphöjda murar ger en tydlig inramningåt planteringarna. Japanska magnoliaträd och Bergskörsbär ger ett härligt vårflor och skapar ett tak över perennplanteringarna. Växterna som samsas här har valts för sitt speciella uttryck och robusta egenskaper och för att klara sig i en offentlig miljö utan att för den skull bli enformigt.

Senast granskad 2018-08-14 av fredrika.almqvist@trollhattan.se