Om ombyggnationen

Varför bygger vi om, vilka funktioner är viktiga för Nya Drottningtorget och vilka har varit viktiga historiskt sett, vilket område är aktuellt för ombyggnation och hur ser tidsplanen för projektet ut? Svaren hittar du här!

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Här har vi försökt sammanfatta det mesta om ombyggnationen av torget, men vi har full förståelse för att det dyker upp en rad följdfrågor på ett projekt med den här omfattningen:

HÄR kan du hitta svar på fler frågor kring ombyggnationen!  (Och dessutom ställa din egen fråga om det är något du saknar svar på!)

Till startsidan för Nya Drottningtorget

Bakgrund

Trollhättan är inne i en spännande fas av förändring och tar nya steg i en rad olika riktningar och växer så det knakar.

Vi på Trollhättans Stad gör vårt för att underlätta för, och hänga med i, utvecklingen. Vårt befolkningsmål är att vi ska vara 70 000 Trollhättebor år 2030.  För att nå dit behöver vi bli en ännu mer attraktiv och spännande kommun att bo i. En viktig del i det är att skapa ett levande centrum dit människor lockas och tillsammans skapar en spännande stadsmiljö.

I mitten av Trollhättans stadskärna ligger Drottningtorget. Torget är stort och lätt att ta sig till, men är tyvärr ingen plats där trollhätteborna tillbringar särskilt mycket tid, annat än för att ta sig till och ifrån centrum.

Drottningtorget kan vara så mycket mer. En förenande mötesplats för Trollhätteborna; något att vara stolta över. Torgets stora yta och centrala läge ger förutsättningar för platsen att få liv såväl sommar som vinter, för alla åldrar och kön, under alla tider på dygnet.

Syfte
Trollhättan eftersträvar attraktiva, livliga, trygga och trivsamma offentliga miljöer som är öppna och tillgängliga för människor med olika livssituation och bakgrund. Känslan av trygghet och att vara välkommen avgör hur ofta eller sällan någon besöker en plats. Därför måste Drottningtorget utformas så att folk känner sig trygga och välkomna.

Mål
Nya Drottningtorget  en plats för alla. 

Trollhättans ledande politiker har tillsammans pekat ut sex funktioner som ska prioriteras och vara i fokus när Nya Drottningtorget tar form.

 • GRÖNT – Nya Drottningtorget ska vara en grön plats. Grönskan ska ha gott om utrymme. 

 • VATTEN – ska vara synligt och en naturlig del av Nya Drottningtorget.

 • FLEXIBILITET – Nya Drottningtorget ska vara flexibelt för att ge möjlighet till många olika aktiviteter och arrangemang. 

 • LEK –  Nya Drottningtorget ska erbjuda lekmöjligheter för barn, lekvärde och uppmuntran till lek står i fokus.

 • TORGHANDEL – plats för torghandel ska vara en del av det Nya Drottningtorget.

 • ANPASSNINGSBAR BYGGNAD – på Nya Drottningtorget ska det finnas minst en flexibel byggnad som kan inrymma varierade funktioner och aktiviteter, till exempel café, konsthall, medborgarkontor, turistinformation, uteservering, förrådsyta.

Området som är aktuellt för att byggas om:

 • Drottningtorget samt den till torget angränsande delen av Kungsgatan (gågatan/allén) och den till torget angränsande delen av Föreningsgatan.
 • Kopplingen till Kungsgatan med gågata och allén.
 • Kopplingen till Föreningsgatan.
 • Kopplingen till Polhemsplatsen ska kännas naturlig. Polhemsplatsen ska inte ritas om.
 • Kopplingarna mellan Drottningtorget och södra delen av Torggatan via övergångsställena över Torggatan.
 • Kopplingen mellan Drottningtorget och Högskolan Väst via övergångsställe över Drottninggatan.
 • I ett av de tre förslagen som skapas bör trafiksituationen på Drottninggatan, emellan Föreningsgatan och korsningen Torggatan/Gärdhemsvägen, beaktas.

Busstorget ska till ytan minskas och utformas till en tryggare plats för fotgängare. I tidigare inriktningsbeslut har målsättningen varit att i framtiden minska busstrafiken på Drottningtorget genom att flytta en del hållplatser till Drottninggatan och låta Resecentrum vara den främsta knutpunkten för busstrafiken i centrum. Trollhättans Resecentrum är kollektivtrafikens gemensamma huvudnav: Drottningtorget ska mer utgöra en hållplats och Resecentrum blir platsen där bussarna väntar inför byten.

En uppdaterad tidsplan med viktiga hålltider för projektet hittar du HÄR!

Förarbete: från mars till september har ett omfattande förarbete pågått inför projektet med att bygga om Drottningtorget. I centrum har man genomfört en stadslivs- och stadsrumsanalys där man kommit fram till att Drottningtorget i dagsläget inte nyttjas på det sätt som är önskvärt och det beror till stor del på hur torget är utformat. Under den här tiden har politiker och tjänstemän haft flera workshops för att definiera hur projektet Nya Drottningtorget ska hanteras, vilka funktioner som är viktiga för Nya Drottningtorget samt hur de fysiska avgränsningarna för projektet ska se ut. 

Läs mer om stadsliv- och stadsrumanalysen HÄR

Tyck till: från oktober till januari kommer du som medborgare få vara med och skapa en plats för alla, vilket ju är det vi vill att torget ska vara. Vi vill att ni som bor i Trollhättan ska få uttrycka era tankar och idéer om Nya Drottningtorget. 
HÄR kan du läsa mer om hur vi jobbar med medborgardialog
HÄR kan du tycka till om Nya Drottningtorget

Arkitekterna börjar rita: från december till mars kommer en artikektbyrå ta fram tre olika förslag på hur Nya Drottningtorget kan komma att se ut. Arkitekbyrån kommer göra detta delvis parallellt med medborgardialogen och vara lyhörda gentemot vad Trollhättans invånare vill ha. 

Release: den 31 mars 2016 ska de tre förslagen från arkitektbyrån vara framtagna. 

Tyck till igen: Under april till juni kommer de tre framtagna förslagen på Nya Drottningtorget ställas ut på en offentlig plats och stadens invånare kommer få vara med och tycka till om vilket förslag de tycker är det bästa. Kommunstyrelsen kommer sedan utifrån de tre förslagen och medborgarnas tankar och idéer fatta beslut om torgets slutgiltiga utformning. Det slutgiltiga förslaget kan komma att bli en kombination av de tre förslagen som tagits fram – man kan alltså plocka idéer från samtliga förslag som tagits fram. 

Vinnartorget: den 20 augusti 2016 kommer det vinnande torget att ställas ut. 

Bygget förbereds: från september och framåt kommer man arbeta med att planera och projektera inför ombyggnationen. 

Byggstart: preliminär byggstart för Nya Drottningtorget är beräknat till senare delen av 2017. Ombyggnationen kommer antagligen ske etappvis.

För dig som är intresserad av att veta mer om Drottningstorgets historia har Annika Hjortkap gjort en sammanställning med bilder och berättelser om torget från slutet av 1800-talet fram till den senaste ombyggnationen 1985.

Läs Annikas berättelse om Drottningtorgets historia HÄR! 

Logotyp, Projekt i centrum

Projekt i centrum 2018

Under 2018 fortsätter vi att göra Trollhättan ännu bättre för våra invånare, och det kommer att hända spännande saker på många platser i centrum. Här får du all information om de arbeten som utförs i centrum under året.

Senast granskad: 2017-01-30 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)