• Vy över Drottningtorget sett från Kungsgatan. Trollkällan sprutar vatten, höga belysningsstolpar som lyser upp torget och med den nya byggnaden i bakgrunden. Illustration: tema:
 • Vy över Drottningtorget från Torggatan, man ser tydligt den nya byggnaden med dess glasfasader och utskjutande tak. Illustration: tema:
 • Vy över Drottningtorget ovanifrån från Torggatan. Man ser tydligt älvmönstret i marken och hur det är upplyst med lysdioder. Illustration: tema:
 • Vinterbild över Drottningtorget. Älvmönstret i marken syns tydligt i snön och det är vintermarknad på torget. Illustration: tema:

Förslaget: Nya Drottningtorget.

Se bilder och läs mer om det fjärde förslaget på Nya Drottningtorget, som utgår från de tre ursprungsförslagen Framtidens torg, Det Gröna torget och Vardagsrummet!

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

 Förslaget Nya Drottningtorget är utarbetat efter Trollhättebornas, politikernas och arkitekternas tankar och idéer kring framtidens torg i ett sammantaget koncept. 

Om förslaget

Drottningtorget ska vara en naturlig mötesplats för alla. Gestaltningen av torget syftar till att skapa ett flexibelt torg som kan möta dagens och framtidens behov. Ett torg med stark identitet som bildar en mötesplats där inspiration hämtats från Trollhättans historia.  

Se bilder och läs mer om innehållet i förslaget på Nya Drottningtorget HÄR! 

Övergripande information om förslaget:

 • Kollektivtrafik: Busshållplatserna på torget försvinner och placeras utefter Drottninggatan och Torggatan. Polhemsgatan blir bussgata för servicelinjerna. 
 • Cykelväg och parkering: En cykelväg placeras utefter Drottninggatan bakom busshållplatserna. Cykelvägen avgränsas med en häck mot torget. På torget finns två cykelparkeringar. 
 • Anpassningsbar byggnad: Den nya byggnaden placeras mot Torggatan för att rama in torget och skydda mot vägen. Mönstret i byggnades glasfasad inspireras av fönstren på Olidans kraftstation. Det finns två våningar på byggnaden med en invändig trappa som tillgängliggör andra våningen och takterassen. I byggnaden kan det exempelvis finnas toaletter, café, kiosk, saluhall. 
 • Markmönster/beläggning: Torgets golv utgörs huvudsakligen av natursten eller markbetongsten. Diagonalt över torget visualiseras Göta Älv genom platsgjuten betong som ramas in med metallband. Under betongen läggs markvärme som gör att mönstret kommer synas även när det är snö. Mönstret kommer belysas och längs metallbandet skrivs korta historiska fakta om Trollhättan.
 • Trollkällan/fontänen: Konstverket/fontänen som i dagsläget finns på torget kommer bevaras men utvecklas och förändras. Sargen och bassängen som går runt konstverket tas bort och konstverket integreras med ett vattenspel som ger lekvärde för både barn och vuxna. 
 • Lekmöjligheter: En lekyta med Saab-modeller som är helt klädda i fallskyddsgummi lockar till lek och häng i alla åldrar. 
 • Möbler: Till projektet utformas specialdesignade soffor med inspiration från en gammal Saab-logga. I bänkarna finns värme och uttag för laddstationer. 
 • Allén: Allén längst Kungsgatan föryngras och glesas ut. Trädarten kommer vara av en karaktär som ger god genomsikt.   

 

Senast granskad: 2018-01-23 | av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)