Medborgardialog

Läs mer om hur vi jobbar med medborgardialog kring ombyggnationen, hur och var du kan nå och träffa oss och hur du kan göra för att framföra dina tankar och idéer om Nya Drottningtorget.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Trollhättebornas tankar och idéer om Nya Drottningtorget är en viktig del i det här projektet. En omfattande medborgardialog kring ombyggnationen av torget och utformningen av Nya Drottningtorget är högt prioriterad av politikerna i Trollhättan. 

Vi kommer på flera olika sätt försöka nå ut till så många som möjligt av er som bor och lever i Trollhättan. Här nedan beskriver vi mer ingående hur vi har och kommer arbeta med medborgardialogen kring Nya Drottningtorget. 

Till startsidan för Nya Drottningtorget

För att presentera det fjärde förslaget på Nya Drottningtorget byggde vi upp ett informationsplank på 2,5x2,5 meter mitt på Drottningtorget. I anslutning till planket ställde vi under några dagars tid upp vår dialoghusvagn för att ta reda på vad Trollhätteborna tyckte om det fjärde förslaget. 

Man kunde även vara med och tycka till på hemsidan. Syftet var att ta reda på om förslaget uppfyllde målet som vi hade med ombyggnationen - att torget ska bli en plats för alla. 

Utifrån de politiska prioriteringarna kring torgets ombyggnation och Trollhättebornas tankar och idéer som samlats in under hösten och vintern 2015/2016 togs tre torgförslag fram. 

Från den 9 april till 14 maj ställdes de tre förslagen på Nya Drottningtorget ut i Oden där det fanns möjlighet att tycka till om förslagen. Lokalen bemannades av tjänstemän från Stadsbyggnadsförvaltningen. 

För att försöka fånga upp så många tankar och idéer från så stor del av Trollhätteborna som möjligt så gav vi oss ut på en husvagsnturné runt om i staden. Sammanlagt blev det 15 olika platser som vi besökte med husvagnen och 18 tillfällen totalt. Ett turnéstopp, det på Storgatan, fick ställas in på grund av storm. 

Från november till sista janauari har det varit möjligt att lämna sina tankar och idéer på hemsidan genom att fylla i en webbenkät. Allt material lämnades sedan över till arkitekterna som nu ritat fram tre förslag på Nya Drottningtorget.

Från den 9:e april till 14.e maj är det möjligt att vara med och tycka till om de tre förslagen.

Tyck till om förslagen på Nya Drottningtorget HÄR!

För att nå ut till våra barn och ungdomar i staden har vi ansträngt oss lite extra: det är trots allt deras framtida torg vi bygger i en stad som vi hoppas de kan vara stolta över och vilja stanna kvar i. 

Skolan: Vi har tagit fram tre målgruppsanpassade koncept till skolan så att alla kan vara med och lämna sina tankar och idéer om Drottningtorget. Ett brev med information och tillvägagångssätt har skickats till alla lärare i Trollhättan. Alla klasser som är med och bidrar med tankar och idéer till torget tävlar om en klassaktivitet - i mitten av februari kommer en vinnande klass utses. Resultatet av det man jobbat med i klassen ska laddas upp på ett Instagram-konto, @ungastadsbyggare. 

Gå till Instagram-kontot HÄR

Läs brevet HÄR

Fritidsgårdar: Vi har varit runt på flera fritidsgårdar runt om i staden och informerat om ombyggnationen av torget och samlat in barn och ungas tankar och idéer om Nya Drottningtorget. 

Blockhättan: I ett samverkansprojekt mellan N3 och Stadsbyggnadsförvaltningen får barn i åldrarna 10-14 en chans att bygga Nya Drottningtorget i Minecraft. I Minecraft förvandlas Trollhättan till det något mer fyrkantiga Blockhättan.

Läs mer om Blockhättan HÄR

Bidrag och vinnare i Blockhättan-tävlingen

Min Hållbara Stad: I ett samverkansprojekt mellan Innovatum Science Center och Stadsbyggnadsförvaltningen har vi utvecklat en metod för att involvera ungdomar i stadsbyggandeprocessen, med fokus på hållbar utveckling, och uppmuntra till delaktighet. Projektet, som är ett pilotprojekt, riktade sig i första hand till ungdomar i 8-9:onde klass och nio klasser från olika skolområden har deltagit i projektet under hösten. Projektet har varit uppdelat i tre delar: en inspirationsföreläsning på Innovatum Science Center på temat "Staden och hållbarhet", informationsdel och studiebesök i Stadshuset och på Stadsbyggnadsförvaltningen och slutligen en workshop på Science Center där ungdomarna har fått jobba med förslag och idéer om Nya Drottningtorget. 

Under december och januari hade vi en informationsstation uppställd i Folkets Hus entré. Där fanns möjligheten att lämna tankar och idéer till Nya Drottningtorget via en enkät som man sedan lämnade i en brevlåda. Alla förslag som kommit in i brevlådan är nu överlämnade till arkitekterna som nu jobbar med att rita fram tre förslag på torget.  

Senast granskad: 2016-09-05 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)