Illustration på husvagn.

Medborgardialog i projektet Nya Drottningtorget

Medborgardialog har varit en central del i projektet Nya Drottningtorget. Trollhätteborna har haft möjlighet att tycka till om torget i flera olika steg inom projektet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättebornas tankar och idéer om Nya Drottningtorget är en viktig del i det här projektet. En omfattande medborgardialog kring ombyggnationen av torget och utformningen av Nya Drottningtorget är högt prioriterad av politikerna i Trollhättan. 

Vi kommer på flera olika sätt försöka nå ut till så många som möjligt av er som bor och lever i Trollhättan. Här nedan beskriver vi mer ingående hur vi har och kommer arbeta med medborgardialogen kring Nya Drottningtorget. 

Tyck till om Drottningtorget

Den första delen av medborgardialogen om Drottningtorget innebar att invånarna fritt fick lämna tankar, idéer och förslag om hur de ville se torget i framtiden. Medborgardialogen inleddes hösten 2015 och avslutades våren 2016. Detta gjordes på flera olika sätt. Utifrån den här medborgardialogen, viktiga funktioner som politiker pekade ut och med inspel från arkitekterna så tog man fram tre förslag på hur Nya Drottningtorget skulle kunna se ut i framtiden.  

Informationsstation Folkets Hus

Under december och januari hade vi en informationsstation uppställd i Folkets Hus entré. Där fanns möjligheten att lämna tankar och idéer till Nya Drottningtorget via en enkät som man sedan lämnade i en brevlåda. 

Barn & ungdomar

Skolan

Vi tog fram tre målgruppsanpassade koncept till skolan så att alla kunde vara med och lämna sina tankar och idéer om Drottningtorget. Ett brev med information och tillvägagångssätt skickades till alla lärare i Trollhättan. Alla klasser som var med och bidrog med tankar och idéer till torget tävlade om en klassaktivitet.

Fritidsgårdar 

Vi har varit runt på flera fritidsgårdar i kommunen och informerat om ombyggnationen av torget och samlat in barn och ungas tankar och idéer om Nya Drottningtorget. 

Blockhättan 

I ett samverkansprojekt mellan N3 och Stadsbyggnadsförvaltningen fick barn i åldrarna 10-14 en chans att bygga Nya Drottningtorget i Minecraft. I Minecraft förvandlas Trollhättan till det något mer fyrkantiga Blockhättan.

Min Hållbara Stad

I ett samverkansprojekt mellan Innovatum Science Center och Samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklade vi en metod för att involvera ungdomar i stadsbyggandeprocessen, med fokus på hållbar utveckling, och uppmuntra till delaktighet. Projektet riktade sig i första hand till ungdomar i 8-9:onde klass och nio klasser från olika skolområden har deltagit i projektet under hösten 2016. Projektet har varit uppdelat i tre delar: en inspirationsföreläsning på Innovatum Science Center på temat "Staden och hållbarhet", informationsdel och studiebesök i Stadshuset och slutligen en workshop på Science Center där ungdomarna har fått jobba med förslag och idéer om Nya Drottningtorget. 

Lämna tankar och idéer via hemsidan

Från november till sista januari var det möjligt att lämna sina tankar och idéer på hemsidan genom att fylla i en webbenkät.

Dialogturné med husvagn

För att försöka fånga upp så många tankar och idéer från så stor del av Trollhätteborna som möjligt så gav vi oss ut på en husvagnsturné runt om i staden. Sammanlagt blev det 15 olika platser som vi besökte med husvagnen och 18 tillfällen totalt där invånarna fick tycka till om torget.

Tyck till om de tre förslagen

Utifrån de politiska prioriteringarna kring torgets ombyggnation och Trollhättebornas tankar och idéer som samlats in under hösten och vintern 2015/2016 togs tre torgförslag fram. När de var framtagna var det dags för Trollhätteborna att tycka till om dessa via en omröstning. 

Utställning i lokal och hemsida

Från den 9 april till 14 maj ställdes de tre förslagen på Nya Drottningtorget ut i Oden där det fanns möjlighet att tycka till om förslagen. Lokalen bemannades av tjänstemän från Stadsbyggnadsförvaltningen. Det gick också att tycka till via hemsidan. Efter den här medborgardialogen stod det klart att de tre olika förslagen var lika populära hos invånarna. Därav beslutade politikerna att ett fjärde förslag skulle tas fram. 

Utställning på Drottningtorget

Det fjärde förslaget presenterades under ett öppet möte i Folkets Hus den 21 augusti 2016. Därefter byggde vi upp ett informationsplank på 2,5x2,5 meter mitt på Drottningtorget där vi satte upp illustrationer på förslaget. I anslutning till planket ställde vi under några dagars tid upp vår dialoghusvagn för att ta reda på vad Trollhätteborna tyckte om det fjärde förslaget. Man kunde även vara med och tycka till på hemsidan. Syftet var att ta reda på om förslaget uppfyllde målet som vi hade med ombyggnationen - att torget ska bli en plats för alla. 

Efter att den här delen av medborgardialogen var avslutad så beslutade politikerna att göra vissa justeringar i det fjärde förslaget för att möta relevanta önskemål som hade kommit fram. Med dessa justeringar så nådde man fram till det slutgiltiga förslaget. 

Se bilder på och läs mer om den slutgiltiga förslaget på Drottningtorget. 

Senast granskad 2019-02-11 av Josefin Åkesson Bengtsson