Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Frågor & svar om torget

Vi förstår att det dyker upp frågor och funderingar kring ombyggnationen av torget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna.

Trollhättan är inne i en spännande fas av förändring och tar nya steg i en rad olika riktningar och växer så det knakar.

Vi på Trollhättans Stad gör vårt för att underlätta för, och hänga med i, utvecklingen. Vårt befolkningsmål är att vi ska vara 70 000 Trollhättebor år 2030.  För att nå dit behöver vi bli en ännu mer attraktiv och spännande kommun att bo i. En viktig del i det är att skapa ett levande centrum dit människor lockas och tillsammans skapar en spännande stadsmiljö.

I mitten av Trollhättans stadskärna ligger Drottningtorget. Torget är stort och lätt att ta sig till, men är tyvärr ingen plats där trollhätteborna tillbringar särskilt mycket tid, annat än för att ta sig till och ifrån centrum.

Drottningtorget kan vara så mycket mer. En förenande mötesplats för Trollhätteborna; något att vara stolta över. Torgets stora yta och centrala läge ger förutsättningar för platsen att få liv såväl sommar som vinter, för alla åldrar och kön, under alla tider på dygnet.

Syfte
Trollhättan eftersträvar attraktiva, livliga, trygga och trivsamma offentliga miljöer som är öppna och tillgängliga för människor med olika livssituation och bakgrund. Känslan av trygghet och att vara välkommen avgör hur ofta eller sällan någon besöker en plats. Därför måste Drottningtorget utformas så att folk känner sig trygga och välkomna.

Mål
Nya Drottningtorget – en plats för alla. 

Projektet kring Drottningtorget har präglats av en omfattande medborgardialog från start. Innan man började skissa på hur torget skulle se ut hade trollhätteborna under en lång tid möjligheten att lämna sina förslag, idéer och önskemål kring torgets ombyggnation. Detta via formulär på hemsida, informationsstationer på olika platser i centrum och genom fysiska möten med tjänstemän. 

Efter att trollhätteborna kommit med förslag och politikerna pekat ut nödvändiga funktioner för torget anlitades en arkitektbyrå som tog fram tre förslag på hur Drottningtorget skulle kunna utformas. Dessa fick trollhätteborna sedan rösta på och tycka till om. Då samtliga förslag i stort sett fick lika många röster beslutade politikerna att man ville se ett kombinerat förslag - vilket innebar ett fjärde förslag. 

Det fjärde förslaget presenterades under ett öppet möte i Folkets Hus. Därefter fick trollhätteborna återigen möjlighet att säga sitt - nu om det fjärde förslaget. Efter detta valde man att göra vissa justeringar för att sedan landa i ett slutgiltigt förslag. Se bilder och läs mer om hur Drottningtorget ska se ut efter ombyggnationen. 

Vi siktar på att inviga Nya Drottningtorget i december 2019. 

De befintliga byggnaderna på torget kommer att rivas. Kraftstaden Fastigheter AB arbetar i dagsläget med förslag på en ny byggnad och innehåll i denna. Mer information kommer inom en snar framtid. 

2016 fastslogs budgeten för ombyggnationen av torget till 70 miljoner kronor. Därefter har budgeten minskat årligen efter omprioriteringar. Totalt kostade ombyggnationen cirka 59 miljoner. Detta inkluderar samtliga etapper av ombyggnationen. 

Vi på Trollhättans Stad gör vårt för att underlätta för, och hänga med i, utvecklingen. Vårt befolkningsmål är att vi ska vara 70 000 Trollhättebor år 2030.  För att nå dit behöver vi bli en ännu mer attraktiv och spännande kommun att bo i. En viktig del i det är att skapa ett levande centrum dit människor lockas och tillsammans skapar en spännande stadsmiljö.

Att bygga om Drottningtorget är en stor och viktig del i att göra stadens stadskärna mer attraktiv, öka pulsen och locka ännu fler människor till centrum. 

Senast granskad 2020-08-19 av katarina.loodh@trollhattan.se