Webbkamera bild över Drottningtorget

Följ ombyggnationen av Drottningtorget live

Hjärtat i Trollhättan, Drottningtorget, byggs om. Följ ombyggnationen live från en webbkamera som fångar in hela Drottningtorget!

Person
Projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen Jörgen Einarsson 0520-497627
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ombyggnationen sker i tre etapper

Etapp 1

Bussarna flyttas från torget och nya hållplatser på angränsande gator byggs. Ny gång- och cykelväg byggs på torget. Klart 2017. 

Etapp 2

Gamla bussytan inne på torget byggs om. Busshållplatser tas bort och ersätts med ny markbeläggning, planteringsytor, sittplatser, cykelställ med mera. Pågående.

Etapp 3

Resterande del av torget byggs om. Lindallén föryngras och ersätts av nya träd, ny markbeläggning, sittplatser, belysning med mera. Preliminär byggtid 2019. 

Följ ombyggnationen från webbkamera här!

Obs! Kamerabilden uppdateras var femte minut. 

Senast granskad 2019-10-03 av katarina.loodh@trollhattan.se