Anläggning av Överby våtmark

Trollhättans Stad bygger an våtmark för att rena och fördröja dagvatten från handelsområdet Överby västra.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trollhättans Stad bygger an våtmark för att rena och fördröja dagvatten från det nya handelsområdet Överby Västra. En del i detta är också omgrävningen av Hultsjöbäcken som delvis redan är flyttad. 

Våtmarken och bäcken utformas så att naturvärdena kommer att höjas. Bäcken får istället för ett rakt dike en mer slingrande utformning med natursten i fåran.

Våtmarken blir cirka 2 hektar stor med ett varierande vattendjup i form av djuphålor på högst 1.5 meter och öar som skall planteras och sås med växter lämpliga för fuktiga miljöer.

Vatten som kommer från parkeringsytorna leds i en separat ledning som går till ett sandfång och en oljeavskiljare för rening innan det går till våtmarken. I våtmarken kommer sedan parkeringsvattnet att gå till djupdelen i dammen för att det skall stanna upp och få ytterligare rening.

Vatten som kommer från takytor är renare och går i en annan ledning direkt till våtmarkens grundare del för att fördröjas.

När vattnet i våtmarken når en viss nivå leds det vidare till Göta älv.

I detta projekt ingår också att lägga ledningar och sätta brunnar fram till tomtgräns för handelsområdet. 

Anläggningsarbetena kommer att starta i augusti 2017.    

Senast granskad: 2017-08-08 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)