Utveckling av Överby Västra

Följ arbetet med utvecklingen av Överbys nya handelsområde. Här hittar du de senaste uppdateringarna, aktuella tidsplaner och information om detaljplanen för området.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015 inleddes arbetet med utvecklingen av det nya handelsområdet på Överby Västra enligt den tidigare antagna detaljplanen. Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. 

Hittills har flera aktörer utfört arbeten som rör infrastrukturen:

 • Sänkning av Överbyvägen.
 • Ny gång- och cykelväg.
 • Trafikverket har utfört
  - förlängning av avsvängningsfältet på E45 för södergående trafik 
  - ny beläggning på E45 längs hela trafikplatsen, ca 1 km
  - reparation av E45:ans bro över "gamla järnvägen"
 • Trollhättans stad har flyttat en bäck som förut gick in på Överby västra och nu går parallellt med våtmarken och vidare ut i Göta älv.
 • Trollhättans stad har byggt våtmark och dagvattenledningar för rening och fördröjning av dagvatten från Överby västra.

Arbeten som pågår just nu:

Trollhättans Stad bygger två cirkulationer och väg emmellan, och bygger dessutom om av och påfarten till väg 44/45 enligt kartbild. Arbetena beräknas vara klara sen höst 2018.

 

 PEAB bygg – bygger affärslokaler

 • Inredningsarbeten pågår.

 PEAB anläggning - utför markarbeten för parkering och blivande affärslokaler

 BILTEMA – bygger affärslokal

 • Inredning och arbeten med parkeringen pågår.

 Informationen uppdateras löpande. Om du vill lämna synpunkter eller klagomål, går det bra att göra det på vår sida www.trollhattan.se/felanmalan 

I filmen nedan kan du på ett överskådligt sätt se vad som är planerat för nya Överby. Både när det gäller infrastruktur och handelsområdet.

Anläggning av Överby våtmark

Trollhättans Stad bygger an våtmark för att rena och fördröja dagvatten från handelsområdet Överby västra.

Överby Västra

Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. Nu tar vi de första stegen genom att förbereda infrastruktur för ett utbyggt Överby. 

Senast granskad: 2018-07-09 av: Fredrika Almqvist
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)