Utveckling av Överby Västra

Följ arbetet med utvecklingen av Överbys nya handelsområde. Här hittar du de senaste uppdateringarna, aktuella tidsplaner och information om detaljplanen för området.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015 inleddes arbetet med utvecklingen av det nya handelsområdet på Överby Västra enligt den tidigare antagna detaljplanen. Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. 

Hittills har man utfört arbeten som rör infrastrukturen:

 • Sänkning av Överbyvägen.
 • Ny gång- och cykelväg.
 • Trafikverket har utfört
  - förlängning av avsvängningsfältet på E45 för södergående trafik 
  - ny beläggning på E45 längs hela trafikplatsen, ca 1 km
  - reparation av E45:ans bro över "gamla järnvägen"

Arbeten som pågår just nu:

Trollhättans Stad bygger våtmark och dagvattenledningar för rening och fördröjning av dagvatten

 • Dagvattenledningar från våtmarken fram till blivande handelsområdet.
 • Schakt för ledningar på södra sidan om Ladugårdsvägen under v 50-52
 • Schaktning för våtmarken beräknas pågå från vecka v1 och fram till våren.

 

Trollhättans Stad flytt av bäck etapp 2 i samband med anläggande av våtmarken.

 • Pågår parallellt med våtmarken.

 

PEAB bygg – bygger affärslokaler

 • Stommontering pågår fram till vecka 5
 • Under veckorna 2 och 6-7 beräknar man gjuta plattor

 

PEAB anläggning - utför markarbeten för parkering och blivande affärslokaler

 • Markarbeten med ledningsdragningar på blivande parkeringar beräknas pågå februari ut.
 • Därefter startar markarbeten igen ungefär vecka 13

 

 BILTEMA – bygger affärslokal

 • Form armering betong beräknas pågå under veckorna 45 – 5
 • Stommontage beräknas pågå under veckorna 8 -13, under dessa veckor kommer det att gå mycket transporter fram till BILTEMA:s bygge.

 

 Informationen uppdateras löpande. Om du vill lämna synpunkter eller klagomål, går det bra att göra det på vår sida www.trollhattan.se/felanmalan 

I filmen nedan kan du på ett överskådligt sätt se vad som är planerat för nya Överby. Både när det gäller infrastruktur och handelsområdet.

Anläggning av Överby våtmark

Trollhättans Stad bygger an våtmark för att rena och fördröja dagvatten från handelsområdet Överby västra.

Överby Västra

Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. Nu tar vi de första stegen genom att förbereda infrastruktur för ett utbyggt Överby. 

Senast granskad: 2017-12-20 av: Fredrika Almqvist
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)