Ett fotomontage som visar hur den nya bron ser ut

Lilla Spiköbron, samråd

Samråd inför ansökan om vattenverksamhet pågick fram till den 4 januari 2019.

Person
Projekteringschef, Gatu-Parkkontoret Drazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trollhättans Stad planerar att ersätta befintlig gång- och cykelbro (Lilla Spiköbron) mellan Prästskedesholmen och Mossberget med en ny bro i samma läge. Bron finns vid Spikön i anslutning till Göta älv och Trollhätte kanal, nära Trollhättans centrum.

Utbyggnad av ny bro samt rivning av befintlig förutsätter arbeten i vatten. Åtgärderna innebär vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken varför Staden ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Senast granskad 2020-12-15 av katarina.loodh@trollhattan.se