Blå stadsbuss, blommande träd i bakgrunden

Västtrafik gör åtgärder inom färdtjänst och sjukresor

Med anledning av Corona-virusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning genomför Västtrafik nu förändringar inom färdtjänst och sjukresor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Beslutet innebär att så kallad ensamåkning införs inom denna trafik, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Resorna kommer alltså inte samordnas på det sätt som normalt sker. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Det gör att Västtrafik på ett bättre sätt uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minskar risken för smittspridning för både förare och resenär.

Åtgärden införs successivt och gäller från och med fredag 27 mars. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.

Införandet av ensamåkning kan genomföras tack vare den kraftiga nedgång i resandet som skett på grund av Covid-19 och som medfört fler tillgängliga fordonsresurser.

Med anledning av Corona-viruset står vi alla inför stora och komplexa utmaningar. Vi hoppas på er förståelse för dessa åtgärder som är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utföra trygga resor i den särskilda kollektivtrafiken.

Läs mer på Västtrafiks hemsida

Senast granskad 2020-03-30 av KATLOO