Vad händer på Drottningtorget?

Efter problem med entreprenaden bryter vi nu samarbetet med entreprenören som vann upphandlingen om Drottningtorgets ombyggnation. Staden tar över projektet i egen regi genom Serviceförvaltningens produktionsenhet.

Person
Gatu-Parkchef Elisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inte överens om markplattorna

I december informerade vi om att 2018 års etapp av torgets ombyggnation (den som berör den tidigare bussytan) drog ut på tiden. Entreprenören som hanterat ombyggnationen åt staden hade då problem med försenade leveranser av de stenar som skulle användas till murarna på torget. Parallellt med detta visade det sig att entreprenören hade tänkt lägga markplattor som avviker från vad som avtalats.

– När vi går ut och upphandlar en entreprenör till ett sånt här projekt så är vi ju tydliga med vilka krav vi har. I det här fallet har vi sagt att vi vill använda oss av en platta med vissa egenskaper för att dels få rätt känsla och utseende på torget men också för att säkerställa en viss kvalitet. Dessutom är det viktigt att entreprenören också kan leverera det material vi vill ha till priset som är överenskommet, säger Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att få plattor till markbeläggningen som överensstämmer med avtalet har entreprenören krävt att staden ska betala extra pengar. Entreprenören har dock i första hand föreslagit att lägga en annan typ av platta som de anser lever upp till kraven i avtalet vilket Trollhättans Stad alltså har bedömt att den inte gör.  

Entreprenören har legat långt efter den ursprungliga tidplanen. En av anledningarna till det är oenigheter om markplattorna. 

Vad händer nu

Nu när det är klart att vi häver avtalet med entreprenören som utfört ombyggnationen så här långt tar vi över projektet i egen regi via stadens produktionsenhet.

– Det känns bra att produktion kan hoppa in med kort varsel och ta över projektet. Om vi hade behövt gå ut med en ny upphandling hade det dragit ut på tiden ännu mer. Förhoppningen nu är det ska bli mer tidseffektivt och att vi ska komma ikapp delar av den tid som bygget stått stilla, säger Elisabeth Linderoth.

Innan produktionsenheten kan starta sitt arbete kommer ombyggnationen stå stilla ännu ett tag. Detta för att vi måste värdera det jobb som redan utförts av entreprenören som ett utgångsläge i den fortsatta processen. Även om avtalet med entreprenören är hävt så väntar en process där man ska reda ut vilken part som har rätt, eftersom vi i nuläget är oense. Stadens bild är att entreprenörens agerande i projektet har bidragit till förseningar som påverkat kommunens invånare och stadens fortsätta arbete med projektet.

Siktet inställt på invigning i december

Från projektets start har det funnits planer på en invigning i december 2019. Trots ändrade förutsättningar så kommer vi göra allt vi kan för att invigningen ska kunna hållas som utlovat.

– Vi vill verkligen att torget ska bli klart som utlovat, i december i år, säger Elisabeth Linderoth.

Senast granskad 2019-02-08 av Josefin Åkesson Bengtsson