Uppfräschning av Olof Palmes gata

Under 2020 väntar arbeten på Olof Palmes gata där upprustning sker både under och över mark. Nya vatten- och avloppsrör, fiber på vissa delar, och slutligen ny markbeläggning och uppfräschning av gatan i sin helhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbete på Olof Palmes gata

Olof Palmes gata ska rustas upp mellan Österlånggatan och Drottninggatan. Arbetena omfattar flera olika delar, där både Trollhättan Energi och Trollhättans Stad är involverade.

Arbetet startar mellan Österlånggatan-Kungsgatan i februari. Trollhättan Energi inleder projektet genom att byta ut vatten- och avloppsledningar och Trollhättans Stad tar vid med uppfräschning av gatan där ny asfalt, markplattor och ny belysning väntar. Arbetet på den här sträckan pågår fram till sommaren.

Senare kommer även sträckan Drottninggatan-Kungsgatan, bredvid Oden, att beröras. Planen här är att byta ut vatten- och avloppsledningar, anlägga fiber och slutligen rusta upp gatan i sin helhet. Målsättningen är att skapa en mer trivsam gata i anslutning till närliggande verksamheter. Just nu pågår planering och projektering för den här delen av projektet och vi återkommer med tider när detta är klart.

Så här påverkas du

Under arbetstiden på Olof Palmes gata kommer framkomligheten påverkas. Det innebär att parkeringsplatser försvinner tillfälligt och att gatan kommer stängas av för biltrafik. Detta gäller i första skedet infarten från Österlånggatan.

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar kring projektet är du välkommen att kontakta våra projektledare!

Anna Jonsson, Trollhättan Energi, 0520-497533
Daniel Mesa Moreno, Trollhättans Stad, 0520-497849

Senast granskad 2020-02-05 av JOSÅKEBEN