Trollviksstigen avstängd i augusti och september

Vägarbeten kommer att utföras på gång- och cykelvägen Trollviksstigen 3 augusti - 2 oktober.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är på sträckan under järnvägen som dessa arbeten kommer att utföras. Trollviksstigen kommer med anledning av det att behöva vara avstängd i båda riktningar. Oskyddade trafikanter ombeds att istället använda Vänersborgsvägens gång- och cykelvägar. Följ orangefärgade omledningspilar för att komma rätt.

Senast granskad 2020-07-02 av Yvonne Ström