Många cyklar i en cykelpool

Trollhättan har fått bidrag för att starta en smart cykelpool

Trollhättans Stad har som mål att fler ska välja cykel och kollektivtrafik framför bilen. Varje år gör vi flera satsningar för att skapa ännu bättre förutsättningar för cyklister. Nu har vi fått bidrag för att utveckla en smart cykelpool.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Digitalt förbättringsinriktad cykelpool

Drygt 900 000 kronor har Trollhättans Stad fått i bidrag av Vinnova för att utveckla en smart cykelpool i Trollhättan. Tanken är att cykelpoolen till en början ska gälla mellan Resecentrum och Innovatum för att underlätta för pendlare, besökare och Trollhättebor. Att få fler att cykla är naturligtvis bra för miljön och klimatet men ambitionen med den här cykelpoolen sträcker sig längre. Cyklarna och delar av cykelbanan kommer att utrustas med sensorer som kan samla in olika typer av information.

- Vi vill förena nyttan med att hyra ut cyklar med att vi också kan samla på oss massa bra information om cyklisters beteende, kvalitet på cykelbanor och hur snöröjningen fungerar. Det innebär att vi kan effektivisera och förbättra drift och underhåll på cykelvägarna och skapa en säkrare cykelupplevelse, berättar Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

En modell som passar Trollhättan

En del i projektet är att samarbete med andra aktörer och där är Kraftstaden en viktig samarbetspartner, sedan kommer projektgruppen utvidgas under arbetets gång till fler parter som kan dra nytta av en cykelpool.

Projektet kommer inledas med förstudier och tester för att hitta en cykelpoolsmodell som passar Trollhättan.

- Det måste vara enkelt och smidigt att använda cykelpoolen, men samtidigt väldigt viktigt att vi ser till vad som funkar här i Trollhättan, säger Elisabeth.

Målsättningen är att man ska kunna ha en småskalig cykelpool på plats tidigast hösten 2020.

Kontakt: Elisabeth Linderoth, Trollhättans Stad, 0520-49 78 48

Senast granskad 2019-04-26 av JOSÅKEBEN