Bilden visar hur skyltning med ett parkeringsledningssystem med digitala parkeringsskyltar på Drottninggatan i Trollhättan skulle kunna se ut.

Trollhättan får parkeringsledningssystem

I vår börjar arbetet med ett parkeringsledningssystem för centrala Trollhättan. Det är ett system som kommer att hjälpa bilister att enklare hitta var det finns lediga parkeringsplatser i centrum.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hur går det till och vilka parkeringar gäller det?

Detektorer mäter trafiken och kan med hjälp av digital skyltning placerad i centrala staden visa var det i realtid finns lediga parkeringsplatser.

De parkeringar som kommer att vara med i parkeringsledningssystemet är:

  • P-huset Merkurius
  • P-huset Oden
  • P-Högskolan
  • P-Isstadion
  • P-Resecentrum (söder om järnvägsspåren vid resecentrum)
  • P-Pendelparkering (norr om järnvägsspåren vid resecentrum)

Arbetet med att montera de nya digitala skyltarna kommer att innebära att det blir en del mindre störningar i trafiken.

Det är långa leveranstider av de digitala skyltarna, men vår målsättning är att kunna ha systemet i drift innan den 1 juli i år. 

Senast granskad 2020-03-10 av Yvonne Ström