Trafikpåverkan i samband med kanalstopp och broreparationer

Från 23 augusti till 19 september påverkas trafiken över Klaffbron och Järnvägsbron vid ett flertal tillfällen. Anledningen är brounderhåll som genomförs i samband med att Sjöfartsverket har en planerat kanalstopp för underhållsarbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under några veckor i augusti-september tömmer Sjöfartsverket kanalen på vatten från Klaffbron och ned till slussarna. Anledningen är underhållsarbete. I samband med detta, eftersom det inte är någon trafik i kanalen, utförs reparations- och underhållsarbete på både Klaffbron och Järnvägsbron. Framkomligheten påverkas delvis med risk för köbildning under rusningstid.

Så här ser avstängningarna ut under perioden 23 augusti till 19 september

Klaffbron

23 augusti: södra klaffen avstängd kl. 20.00-06.00. Trafiken styrs om till den norra klaffen. Anledning: förberedelser inför underhållsarbeten.

27 augusti: norra klaffen avstängd kl. 06.00-20.00. Trafiken styrs om till den södra klaffen. Anledning: Sjöfartsverket ska stänga av vattnet i kanalen.                  

29 augusti-19 september: södra klaffen avstängd. Trafiken styrs om till den norra klaffen. Anledning: reparation- och underhållsarbete till den 17 september, därefter fyller Sjöfartsverket kanalen med vatten igen.

Järnvägsbron

30 augusti-7 september: gång- och cykeltrafik avstängd över bron varje dag kl. 07.00-19.00 – övrig tid går det att passera. Korta tider vid materiallyft kan även cykelvägen under bron påverkas.Anledning: vajerbyte på bron.

Alla aktuella och kommande avstängningar i Trollhättan hittar du på trafiken.nu

Senast granskad 2021-08-19 av Josefin Åkesson Bengtsson