Trafikinformation, Alliansloppet

För att garantera säkerheten för deltagare, åskådare och trafikanter under Alliansloppet Action Week gäller tillfälliga trafikföreskrifter. Tillstånd har erhållits från länsstyrelsen, Polisen och Trollhättan Stad efter en dialog med samtliga berörda myndigheter och Trafikverket. De begränsningar och avstängningar som görs, följer de lokala trafikföreskrifter som har upprättats för evenemanget.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Evenemangsområdet

Evenemangsområdet, som ligger på Åkersbergsvägen mellan Malgöbron och Kyrkbron (se karta), börjar byggas upp måndag 13/8.

Hastighetsbegränsning

Under perioden 13/8–27/8 råder hastighetsbegränsning till 30 km/h på Malgöbron och Åkersbergsvägen fram till Kyrkbron.

Förbud för fordonstrafik 

Under tävlingshelgen 24/8–26/8 råder förbud för fordonstrafik 07:00–21:00 på Malgöbron och Åkersbergsvägen fram till Kyrkbron.

Utöver ovanstående avstängningar, kommer så kommer det periodvis att råda starkt nedsatt framkomlighet och vid vissa tidpunkter stängs trafiken av under evenemangen. Se ytterligare information för respektive dag:

Lördag 18/8, Alliansloppet City Trail

Bansträckningen går längs stigar och småvägar i fallområdet. Start och mål sker på Åkersbergsvägen.

Förbud för fordonstrafik: Evenemangsområdet kommer att vara helt avstängt för trafik kl 14:00–17.30 på Åkersbergsvägen mellan klaffbron och Kyrkbron.

Onsdag 22/8, Klassjoggen

Förbud för fordonstrafik: Kl 12.00–15.00 påverkas trafiken på Föreningsgatan, Polhemsgatan, Storgatan och Strandgatan:

Parkeringsförbud:

  • Kl 10:00–15:00 råder parkeringsförbud på markerad sträcka på Polhemsgatan
  • Kl 11:00–15:00 råder parkeringsförbud på markerade sträckor på Föreningsgatan och Strandgatan.

Torsdag 23/8, OCAB-loppet och GKN-loppet

Förbud för fordonstrafik: Evenemangsområdet på Åkersbergsvägen mellan klaffbron och Kyrkbron kommer att vara helt avstängt för trafik kl 10:00–13.00 och kl 17.30–21.00

Fredag 24/8, Integra Sprint Race och Sting Hill Race

Integra Sprint Race: Bansträckningen ligger inom Evenemangsområdet som är avstängt för fordonstrafik kl 07:00–21:00. Förbud mot fordonstrafik på Kraftverksvägen, Åkersbergsvägen, Landbergsliden och Kungälvsvägen 19:00-22:00. 

Sting Hill Race: Bansträckning, se bild:

karta

På markerade sträckor av Kraftverksvägen, Kungälvsvägen, Landbergsliden och Åkersbergsvägen får fordon inte föras kl 19:00 – 22:00.

Lördag 25/8, Barnloppet och Alliansloppet, rullskidor

Barnloppet: På markerade sträckor på Åkersbergsvägen mellan Kyrkbron och Kyrkbrovägen (söderut) får fordon inte framföras kl 14:00–15:00. Trafik kan passera öster om kyrkan.

Alliansloppet, rullskidor: Utöver avstängningen av Evenemangsområdet är det nytt i år att Vänersborgsvägen är avstängd mellan NÄL-rondellen och Klaffbron inför elitåkarnas målgång. Tillfällig avstängning av Vänersborgsvägen sker 15:20–15:50, se bild:

karta

På nedan markerade sträckor på Kungälvsvägen och på Landbergsliden mellan Åkersbergsvägen och Albertsvägen, får fordon inte framföras kl 10:00–17:00:

karta

Edsvägen (2028) mellan Kungälvsvägen och Båberg är endast öppen för norrgående trafik under hela tävlingen, ca kl 10:00–17:00.

Trafikinformation lördag 25 augusti som utskriftsvänlig PDF

Söndag 26/8, Alliansloppet MTB

Oscarsbron och Landbergsliden kommer att vara avstängd kl 10:00–18:00. Boende på Västergärdet (söder om Kyrkbron) kommer att få bilpass som endast gäller på söndagen, för inpassering till sitt boende. Inpassering måste ske via Landbergsliden. Flaggvakter ger klartecken när passering kan ske.

karta

Det kommer att finnas flaggvakter som tillfälligt stoppar trafik mellan Insikten och Hojumstunet när klungor och elit passerar vid varvning och för målgång.

karta

På www.alliansloppet.se (under Info - avstängningar) hittar du ytterligare information och förtydligande kartor

Senast granskad: 2018-08-15 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)