Trafikavstängningar på Överby

På Överby pågår arbetet just nu med att binda ihop den nybyggda Överbyvägen med Södra Överbyrondellen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med detta kommer även ramperna från E44/45 att byggas om så att man kommer ner i en ny cirkulationsplats där man kan välja att köra förbi bakom handelsområdet in mot stan eller in till Överby köpcentrum.

Arbetet beräknas vara klart sen höst 2018.

Under våren har arbeten pågått utanför vägbanan och därför inte märkts av så mycket.

Efter semestern kommer trafikanterna att märka av en del störningar.

 

V 31-33 från 30 juli

Vi planerar för att under dessa veckor kommer avfartsvägen mot Överby i södergående riktning att smalnas av med barriär och sänkt hastighet.

V 34-36 från 20 augusti

Under dessa veckor kommer avfarten att vara helt avstängd och man får åka över Stallbackabron och vända i rondellen för att köra av i norrgående avfart.

v 37-41 från 10 september

Under dessa veckor kommer avfarten att åter vara öppen, men med begränsad framkomlighet på smalt körfält sänkt hastighet och vissa sträckor i grus. Eventuellt kan det bli avstängt nattetid.

Senast granskad: 2018-07-10 av: Fredrika Almqvist
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)