Fotot visar parkeringsledningssystemet i drift

System för parkeringsledning i drift

De digitala skyltarna för parkeringsledningssystemet är igång. De kommer att hjälpa bilister att enklare hitta var det finns lediga parkeringsplatser i centrum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vår målsättning med systemet är att det ska bli enkelt och tydligt för bilister att hitta en ledig parkeringsplats i centrala Trollhättan.

Parkeringsledningssystemet är ett samarbete mellan Trollhättans stad, Odenhuset, Högskolan Väst samt parkeringshuset Merkurius. Totalt har det monterats 32 digitala skyltar i Trollhättan. Cirka 25 av dessa skyltar syns på vägvisningsskyltar i och i anslutning till centrum.

Resterande vägvisningsskyltar sitter i anslutning till de aktuella parkeringsytorna. Det har även monterats nya statiska skyltar med fasta budskap. Tanken är att de statiska skyltarna ska komplettera de digitala.

Antal parkeringsplatser inom parkeringsledningssystemet

Isstadion: 374

Högskolan Väst: 478 (särskilt tillstånd krävs under vissa tider)

Odenhuset: 600

Merkurius: 119

Resecentrum, söder om järnvägsspåren: 68

Pendelparkeringen, norr om järnvägsspåren: 249

 

De gula symbolerna i kartan visar var de digitala skyltarna är uppsatta.

Senast granskad 2021-08-27 av YVOSTR