Foto visar gång- och cykelbron över Slumpån i Sjuntorp

Strandvägen i Sjuntorp har fått en ny gång- och cykelbro

Nu är den nya gång- och cykelbron på Strandvägen öppen för gående och cyklister.

Person
Projekteringschef, Gatu-Parkkontoret Drazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under hösten har den gamla bron över Slumpån ersatts med en ny. Den nya bron har besiktigats och är nu godkänd.

Detta innebär även att entreprenaden är slutförd för år 2018. Det som återstår är en del arbeten med asfaltering och återställning med jord och att så nytt gräs. Dessa arbeten kommer att utföras under våren år 2019..

Under år 2019 kommer gång- och cykelbron över Slumpån på Slumpåvägen också att bytas ut. Vi återkommer med mer information om det.

Senast granskad 2018-12-19 av Yvonne Ström