SMS Park blir Easypark

Företaget SMS Park har blivit en del av företaget EasyPark. För att få en ännu bättre tjänst genomförs en sammanslagning av företagens tjänster. Hur kommer det att märkas för dig som parkör och användare av sms- och app-tjänsterna i Trollhättan?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Viktigt att veta om förändringen när SMS Park blir en del av EasyPark

Det kommer att fungera som vanligt när man betalar parkering via sms. Skillnaden är bara att du skickar ditt sms till det nya telefonnumret 010-333 44 00.

För dig som idag använder SMS Park kommer information att skickas om hur du på ett smidigt sätt kommer igång med EasyPark. Denna information beräknas nå dig vid årsskiftet.

För dig som redan använder EasyPark är det bara att fortsätta att använda tjänsten som vanligt.

Uppdaterad skyltning

Skyltningen med information om områdeskoder och parkeringstaxor i staden kommer att uppdateras under vintern med start i januari/februari år 2021. Koderna för de olika parkeringsområdena kommer dock att vara samma som de är nu i SMS Parks system. Det innebär till exempel att Folkets parks parkering även fortsättningsvis kommer att vara parkeringsområde 1343. 

Under en övergångsperiod kommer båda tjänsterna att fungera parallellt. Efter övergångsperioden kommer man dock inte längre att kunna starta parkering via SMS Park.

För mer information om EasyPark besök deras hemsida.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta EasyPark:

Telefon 077-011 22 00
E-post  support@easypark.se

Viktigt om parkeringstaxan

Bytet från SMS Park till EasyPark innebär inte någon förändring av gällande parkeringstaxa på kommunal allmän parkering i Trollhättan.

Relaterad information

SMS Park

EasyPark

 

Senast granskad 2021-08-27 av YVOSTR