Inspirationsbild framtagen av Contekton i samband med byggnation av kvarteret Renen

Sågaregatan byggs om

I början av oktober börjar vi att bygga om Sågaregatan. Arbetet kommer att pågå under drygt två månader. Under denna tid är gatan helt avstängd för trafik.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hur kommer gatan att utformas?

Ombyggnationen kommer att innebära att dagens utformning av gatan förändras. Den största skillnaden blir att gatan kommer att enkelriktas. Trafiken kommer att få köra i riktning mot resecentrum.

En gång- och cykelbana kommer att byggas utmed den sida där bostadshusen ligger. Utmed bussgaraget kommer en bredare gångbana att byggas. Eftersom det är viktigt att få in mer grönska utmed gatan, anlägger vi även tre större planteringsytor på denna sida av gatan.

Ytor avsedda för längsgående parkering kommer att anläggas utmed bussgaraget.

När kommer man att kunna köra på Sågaregatan igen?

När vi bygger om en gata, blir det ofta lite stökigt. Vi hoppas dock att alla som vistas i området kommer att ha överseende med det. Gatan kommer att vara fin, funktionell och framkomlig lagom till jul i år.

Senast granskad 2020-12-15 av katarina.loodh@trollhattan.se