Så här utvecklas Trollhättan under 2020

Vi fortsätter att utveckla Trollhättan för våra invånare. Trygghet, säkerhet, attraktiv stadskärna, bra cykelmöjligheter, härliga miljöer, lek för barnen och plats för framtiden driver oss framåt. Här kommer ett axplock av allt spännande som händer i Trollhättan under 2020.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Centrum

Att utveckla centrum är något vi jobbar med hela tiden och det görs i tätt samarbete med City Trollhättan, kommunala bolag och privata aktörer. Vi satsar på att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2022. Varje år gör vi flertalat insatser i centrum för att öka attraktiviteten. Följ satsningen mot Årets Stadskärna 2022 och allt vi gör. 

Gator, torg och cykelvägar

Arbete på Österlånggatan är redan igång där Trollhättan Energi ska byta ut vatten- och avloppsrör med mera - efter deras arbete är klart rustar Trollhättans Stad upp gatan i sin helhet med nytt ytskikt och belysning. Vid Lärketorpet kommer en ny väg att byggas, in till det nya bostadsområdet som planerar. 

Cykling

Vi fortsätter satsningen på kommunens gång- och cykelvägar. Vi har en cykelplan som vi jobbar efter där vi betar av nybyggnation av cykelvägar efter en prioriteringslista. I vissa fall vill vi även bygga cykelvägar på vägar som tillhör Trafikverket (till exempel mot Öresjö, Åsaka med fler) – och då måste vi anpassa oss efter deras prioriteringslista även om dessa cykelvägar står högt upp på vår. I år kommer vi bygga nya cykelvägar på följande platser:

  • Sandhemsvägen, mellan Fågelstråket och Stamkullevägen
  • Syltevägen, mellan Modhs väg och Plåtslagaregatan
  • Överbyvägen, under Stallbackabron
  • Sågaregatan/Elviusgatan, vid kvarteret Zebran 

Broar och vatten

I år utvecklar vi både broar och vattennära miljöer. 

Broar

Lilla Spikönbron kommer rustas upp och tillgänglighetsanpassas under året. En något större bro som ska byggas är Stridsbergsbron mellan Hjulkvarnelund och Vårvik. 

Utveckling av vattennära miljöer

På Österlånggatan, bredvid Vattenfalls lokaler och nära kanalstråket utvecklar vi en outnyttjad yta till en miljö för avkoppling och rekreation. Det blir sittplatser, ny belysning och en stor perennplantering. 

Vid Klaffbron finns en betongbalkong som i dagsläget är outnyttjad och tråkig - den kommer utvecklas med sittplatser och planteringar. 

Lek och park

Upprustning av lekplatser är också något som vi jobbar med enligt en framtagen plan. Minst två lekplatser om året rustas upp och där involverar vi också barn som bor i närheten av lekplatsen som får vara med och tycka till. I år bygger vi om Altetorpsparken (Sädesbingen) och Doppingen (Stavre) efter dialoger som vi haft med barn under 2019. Vi kommer dessutom att utveckla De Lavals Park inklusive lekplatsen som finns där. Vid aktivitetsparken i Källstorp planerar vi för en käpphästbana.

Idrott och friluftsliv

En rad förbättringar och nyheter planeras inom området idrott och friluftsliv under 2020. Det största projektet är ombyggnation av Isstadion Slättbergshallen där B-hallen, hemvist för ishockey och konståkning, kommer att få en rejäl upprustning.

  • Ombyggnation Slättbergshallen, B hall - omklädning, förråd, tillgänglighetsanpassat med mera.
  • Upprustning av Slätthults motionsanläggning - damernas omklädningsrum, bastu, kök med mera.
  • Ny dränering av A-planen på Torsbovallen.
  • Nyplantering av björkar på Sjuntorpsvallen.
  • Fortsatt upprustning av friluftsleder.
  • Nya natursköna rastplatser utmed elljusspåren.

Plats för framtiden

I Trollhättan fortsätter vi att skapa förutsättningar för fler bostäder med siktet inställt på befolkningsmålet att bli 70 000 invånare år 2030. Vi har flera detaljplaner på gång som ger förutsättningar för nya bostäder och verksamheter. Mer information om detaljplaner vi jobbar med just nu. 

Vatten, avlopp och fiber

Även Trollhättan Energi har en del projekt på gång som kommer märkas runt om i kommunen. Håll er uppdaterade om Trollhättan Energis projekt kopplat till vatten, avlopp och fiber via denna kartan.

Mer information om våra projekt kommer på hemsidan i samband med projektstart.  

Senast granskad 2020-02-14 av CLABEN