Så här utvecklas Trollhättan under 2019

Vi fortsätter att utveckla Trollhättan för våra invånare. Efter några stökiga år i centrum kan vi med glädje meddela att det blir ett lugnare trafikläge just där framöver nu när Drottninggatan och Resecentrum är i ordning som planerat. Men det betyder ju inte att det inte händer något runt om i kommunen. Här kan du se en film och läsa mer om en del av de projekt som är på gång under 2019.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gator, torg och cykelvägar

Självklart fortsätter ombyggnationen av Drottningtorget, med siktet inställt på invigning i december 2019. Trollhättan Energi kommer under hösten renovera vatten- och avloppsledningar på Torggatan och därefter bygger vi ny gång- och cykelbana på platsen.

I övrigt är det fortsatt stora satsningar på kommunens gång- och cykelvägar. Vi har en cykelplan som vi jobbar efter där vi betar av nybyggnation av cykelvägar efter en prioriteringslista. I vissa fall vill vi även bygga cykelvägar på vägar som tillhör Trafikverket (t.ex. mot Öresjö, Åsaka m.fl.) – och då måste vi anpassa oss efter deras prioriteringslista även om dessa cykelvägar står högt upp på vår. I år kommer vi bygga nya cykelvägar på följande platser:

  • Modhs väg (inklusive nya busshållplatser)
  • Lantmannavägen
  • Bilprovarvägen
  • Strandvägen

Vi kommer också fortsätta arbetet med nya gång- och cykelbroar i Sjuntorp där en ny bro tillkommer. I slutet av året börjar vi också förbereda för utbyte av Lilla Spiköbron på Spikön.  

Vatten, avlopp och fiber

Även Trollhättan Energi har en del projekt på gång som kommer märkas runt om i kommunen. Vi har gett grävtillstånd för arbeten på Garvaregatan, Torggatan, Modhs väg och Österlånggatan. Även i Skoftebyn har de en del arbeten. Håll er uppdaterade om Trollhättan Energis projekt kopplat till vatten, avlopp och fiber på deras hemsida.

Lek och park

Upprustning av lekplatser är också något som vi jobbar med enligt en framtagen plan. Minst två lekplatser om året rustas upp och där involverar vi också barn som bor i närheten av lekplatsen som får vara med och tycka till. I år bygger vi om Åsaka lekplats och Skofteby torgs lekplats efter dialoger under 2018. Vi kommer dessutom rusta upp Myrtuveparken inklusive lekplatsen som finns där samt Dahllöfs mosse, den stora parken bakom Stadshuset. 

Bostäder

I Trollhättan fortsätter vi att skapa förutsättningar för fler bostäder med siktet inställt på befolkningsmålet att bli 70 000 invånare år 2030. Vi har 28 nya bostadstomter på gång i Alingsåker. Innovatum-området fortsätter utvecklas med fler bostäder och där kommer även en ny förskola att byggas. Det är även nya bostäder på gång på Nysätra, Hälltorp, Sandhem, Torsred, Lodjuret och Zebran (vid Resecentrum) m.m.

Mer information om våra projekt kommer på hemsidan i samband med projektstart.  

Senast granskad 2019-03-04 av Katarina Loodh